MetLife е една от световните застрахователни компании. Може ли тя да бъде добър избор за инвеститорите?

Вчера анализирах застрахователната компания Unum, така че няма нищо лошо да разгледаме конкурентите и други влиятелни играчи в бранша. Затова днес ще разгледаме MetLife, която е сходна в много отношения. Кой от тези два застрахователя изглежда по-привлекателен избор?

MetLife

С какво се занимава компанията?

MetLife $MET+1.4% е международна компания, фокусирана върху предоставянето на финансови и застрахователни услуги. Компанията е специализирана в животозастраховането, застраховането срещу злополука, здравното осигуряване, пенсионните планове и управлението на активи. MetLife предлага услугите си в много държави и е една от най-големите застрахователни компании в света.

Основните продукти и услуги, предлагани от MetLife, включват:

Застраховка "Живот": MetLife предлага различни видове застраховки "Живот", включително постоянни и временни застраховки. Тези продукти позволяват на клиентите да защитят своите близки в случай на смърт.

Застраховка срещу злополука: MetLife предлага застраховка срещу злополука, за да помогне на клиентите да защитят семействата си от неочаквани разходи в случай на злополука.

Здравно застраховане: MetLife предлага здравно застраховане, което позволява на клиентите да имат достъп до здравни грижи и помага за покриване на разходите за медицински услуги.

Планове за пенсиониране: MetLife предлага различни видове пенсионни планове, които позволяват на клиентите да планират финансовото си бъдеще.

Управление на активи : MetLife предоставя услуги по управление на активи за физически лица, фирми и институционални инвеститори.

На кои пазари оперира компанията?

MetLife е международна компания за финансови и застрахователни услуги. Тя оперира на много пазари по света, включително в Северна Америка, Европа, Азия и Латинска Америка.

Конкурентни предимства

Глобално присъствие : MetLife е една от най-големите застрахователни компании в света и има глобално присъствие в много държави. В резултат на това компанията има силни позиции на много пазари и може да предлага своите продукти и услуги на много милиони хора по света.

Дългогодишна история : Основана през 1868 г., MetLife има повече от 150 години опит в областта на финансовите и застрахователните услуги.

Широка гама от продукти: MetLife предлага широка гама от финансови и застрахователни продукти, които включват застраховки живот, застраховки срещу злополука, здравни застраховки, пенсионни планове и управление на активи. Това широко предлагане позволява на компанията да отговори на разнообразните нужди и изисквания на своите клиенти.

Финанси

При разглеждане на отчета за приходите и разходите на компанията за последните дванадесет месеца (TTM) се вижда, че общите приходи на компанията възлизат на 68,95 млрд. долара. Това представлява увеличение в сравнение с миналогодишните продажби в размер на 66,04 млрд. долара. Общите разходи обаче също са се увеличили от 57,91 млрд. долара на 66,09 млрд. долара през същия период, което е довело до по-ниски приходи преди данъци в размер на 2,86 млрд. долара в сравнение с 8,13 млрд. долара през предходната година.

След приспадане на данъчните провизии нетната печалба за обикновените акционери възлиза на 2,35 млрд. долара, което е по-малко от 6,35 млрд. долара през предходната година. Това доведе до печалба с намалена стойност на акция от 7,70 долара, което е същото като през предходната година.

Ако разгледаме печалбата на компанията преди лихви и данъци (EBIT), през 2022 г. тя възлиза на 3,80 млрд. долара в сравнение с 9,05 млрд. долара през предходната година. Амортизацията е в размер на 673 млн. долара, в сравнение с 630 млн. долара през предходната година.

Като цяло продажбите на Метлайф се увеличиха на годишна база, но разходите също се увеличиха, което доведе до по-ниска печалба преди данъци и нетна печалба на разположение на обикновените акционери. Експлоатационната печалба (EBIT) на компанията също се понижи, което показва, че оперативната рентабилност е намаляла.

Преглед на маржовете

Оценка

Компанията има пазарна капитализация от 45,20 млрд. щатски долара и дивидентна доходност от 3,55%, но през последните години се наблюдава негативно представяне, като цената на акциите се е понижила с 22,21% на годишна база.

Коефициентът P/E на компанията е 22,14, което е сравнително високо в сравнение с аналогичните компании в бранша, когато погледнем коефициента PEG, който е 3,64, така че на пръв поглед може да си помислим, че акциите са надценени.

  • Печалбата на акция на компанията е намаляла с 62,90% през тази година, което е тревожна тенденция.

Съотношението на дълга към собствения капитал на дружеството е 0,66, което предполага, че то има сравнително умерено ниво на дълг (дори и то обаче е над средното за сектора). Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) на дружеството е 6,60%, което е толкова средно в сравнение с аналогичните дружества от сектора.

Анализаторите прогнозират:

16-те анализатори, които предлагат 12-месечни ценови прогнози за Метлайф, имат средна цел от 83,00, с висока оценка от 90,00 и ниска оценка от 71,00. Медианната оценка представлява увеличение с +47,40% спрямо последната цена от 56,31.

Виждайки това и сравнявайки го с вчерашния анализ на Unum Group, именно застрахователната компания Unum е тази, която намирам за много по-привлекателна от гледна точка на резултати и фундаментални показатели и възвръщаемост - Анализ на Unum Group, един от водещите играчи в застрахователната индустрия за хора с увреждания | Bulios.

  • Какво мислите за компанията? 🤔

Моля, обърнете внимание, че това не е финансов съвет.


No comments yet
Timeline Tracker Overview