Икономиката се забавя и инфлацията няма да се върне веднага към целевите стойности на централната банка. Ето защо предпочитаме стойностни акции, развиващи се пазари и производители на суровини.

Фундаменталната причина за все още значително повишената инфлация е безпрецедентното от глобална гледна точка парично и фискално стимулиране на пандемичната икономика (2020-2021 г.). Техните ефекти все още се усещат в икономиката и на пазарите днес.

През последните месеци инерцията на световната икономика се забавя. Това е особено видно в еврозоната, по-конкретно в Германия.

Инфлацията в цялата световна икономика остава силно повишена. Малко вероятно е тя да се върне към целевата инфлация от 2% за доста дълго време.

През последните години световните пазари на облигации значително поевтиняха. Въпреки това според нас те все още не са много привлекателни, дори в условията на все още силно повишена инфлация и рекордни бюджетни дефицити в ключови икономики.

Затова продължаваме да поддържаме силно подценена дюрация в чешки държавни облигации.

Акциите като цяло са скъпи, което се дължи на крайната надценка на пазара в САЩ.

Предпочитаме стойностни акции, акции на развиващите се пазари и акции на производители на суровини.


No comments yet
Timeline Tracker Overview