Тази седмица не е толкова интересна от гледна точка на резултатите, но има някои интересни компании. За интерес ще погледна резултатите на $GME+1.9%, $DOCUa$KR-0.5%.
Резултатите на кои компании ще следите тази седмица?


No comments yet
Timeline Tracker Overview