днешният конферентен разговор с ръководството на Колт се проведе в духа на очакванията за ускоряване на финансовите резултати през втората половина на тази година, удовлетворението от наскоро приключилото придобиване на швейцарския производител на боеприпаси swissAA Holding или значителното изпълнение на договора с чешката армия.

Тази година е белязана от укрепване на позициите ни в сегмента на въоръжените сили. Това вече се потвърждава от продажбите или приходите за второто тримесечие на 2023 г., когато започна обявената по-рано доставка на оръжия и боеприпаси за Украйна, реализирана чрез подписания договор с канадското правителство. По думите на главния изпълнителен директор на компанията Ян Драхота значителна част от този правителствен договор е реализирана през второто тримесечие на тази година, а изпълнението му трябва да стане през третото тримесечие на 2023 г.

Освен това Colt съобщава за допълнителни поръчки за въоръжените сили до края на тази година, а именно сключването на договор с датското правителство (ръководството определи този договор като значителен, но не уточни обема, като предвид договореностите с датските власти не може да коментира) или продължаването на доставките за шведската армия. В този контекст ръководството спомена важната роля на дъщерното си дружество Colt Canada като един от важните изпълнители на тези военни договори. Дори и днес е ясно колко стратегическо е било придобиването на американската Colt (и нейното канадско подразделение) през 2021 г. Благодарение на това Colt CZ значително засили позициите си в печелившия сегмент на въоръжените сили. Днес Ян Драхота потвърди тазгодишната си цел продажбите да бъдат разпределени между сегмента на гражданските и въоръжените сили в съотношение 50:50 (преди това компанията постигна и съотношение около 20:80 в полза на гражданския сегмент).

Развитието на военните поръчки досега през тази година до голяма степен се компенсира и от по-слабия граждански пазар в САЩ. През първата половина на тази година се наблюдава спад. Въпреки това ръководството на Colt очаква той да се стабилизира или подобри през втората половина на годината. След миналогодишния спад от около 24 % на този пазар, ръководството очаква максимум едноцифрен спад за цялата тази година. Самият Colt реагира на настоящата ситуация на гражданския пазар в САЩ, като оптимизира каналите си за дистрибуция там, въвежда нови продукти и маркетингови дейности. Това също би трябвало да допринесе за увеличаване на общите продажби през оставащите тримесечия на тази година. Днес Colt прецизира прогнозата си за тазгодишните приходи в диапазона от 16 000 до 16 400 млн. Чешки крони (което съответства на настоящата ни прогноза от 16227 млн. Чешки крони), което означава приходи за 3-то или 4-то тримесечие близо до 4500 млн. Чешки крони (съответно 4500-5000 млн. чешки крони). ЧЕШКИ КРОНИ.

Новото придобиване на швейцарския производител на боеприпаси swissAA Holding също е включено в гореспоменатото развитие на приходите. Ръководството е доволно от това придобиване, което беше завършено в средата на тази година. swissAA Holding управлява три производствени завода (два в Швейцария и един в Унгария). Ръководството вижда в унгарския завод по-специално перспектива за по-нататъшно разширяване. Така от днешния конферентен разговор разбираме, че ръководството на Colt вижда потенциал за по-нататъшно развитие на придобитото дружество, вижда потенциал за увеличаване на производствения капацитет и обема на продажбите.

Ние гледаме положително на придобиването на swissAA Holding. Производството на боеприпаси е перспективна област, особено след конфликта в Украйна, и по наше мнение ще се впише добре в бизнес модела на цялата група Колт, и не на последно място, може да допълни възникващото съвместно предприятие с унгарското правителство, което има за цел да произвежда оръжия за унгарските въоръжени сили. В съответствие с текущото развитие на дълга (увеличение на тримесечие по тримесечие от 1,3х до 1,7х само по EBITDA) считаме, че това придобиване е направено при разумни условия. Ръководството на Колт посочва, че годишните продажби на swissAA Holding възлизат на около 35-40 млн. швейцарски франка (приблизително 900-1000 млн. чешки крони), а печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) е близо 10 млн. швейцарски франка (приблизително 250 млн. чешки крони).


No comments yet
Timeline Tracker Overview