Общият световен дълг достигна рекордните 307 трилиона долара.

Тази новина ме изненада и въпреки че не е специфична за акциите информация, бих казал, че това е интересно, за съжаление тревожно число, което може да повлияе на икономиките по света и впоследствие на пазарите. В началото на днешния ден ще задам въпроси ...

Как гледате на финансовата система? ...където бих казал, че след изоставянето на златния стандарт, при който валутата беше, трябваше да бъде обезпечена със злато, изчезна и днес се създават нови пари чрез дълг. 🤔 Това е сложна, философска тема и никой не знае решението, но ми е интересно мнението, или виждате в това заплаха за фондовия пазар? ...

През първата половина на 2023 г. обемът на световния дълг е нараснал с 10 трилиона долара, достигайки нов рекорден връх от 307 трилиона долара, сочи доклад на Института за международни финанси. Средата на високи лихвени проценти, която се наблюдава в повечето икономики, изпрати тази цифра до главозамайващи висоти, като настоящият дълг е със 100 трилиона долара по-висок, отколкото преди десетилетие.


No comments yet
Timeline Tracker Overview