FedEx $FDX-0.2% отчете резултати за второто тримесечие на фискалната 2023 година.

Резултати:

Компанията отчете по-висока печалба на акция от 4,23 долара (GAAP) и коригирана печалба на акция от 4,55 долара (non-GAAP) в сравнение с 3,33 долара и 3,44 долара съответно за същия период на миналата година. Приходите възлизат на 21,7 млрд. долара, което е с 1,5 млрд. долара по-малко на годишна база.

Оперативната печалба се повиши до 1,49 млрд. щатски долара от 1,19 млрд. щатски долара преди година. Маржът на оперативната печалба се увеличи до 6,8% от 5,1%. Ръстът на оперативната печалба се дължи основно на подразделението FedEx Ground, където оперативната печалба нарасна с 59% благодарение на подобрените приходи и намаляването на разходите. От друга страна, приходите намаляха с 9%, но това бе повече от компенсирано от намаляването на разходите.

FDX
$299.02 -$0.52 -0.17%
Capital Structure
Market Cap
73.6B
Enterpr. Val.
104.9B
Valuation
P/E
17.4
P/S
0.8

No comments yet
Timeline Tracker Overview