$WPC-0.7% се понижи с повече от 7% днес заради новината, че управителният съвет е одобрил план за излизане от офис активите в портфейла на компанията.
Този план включва:
1) Отделяне в отделна публично търгувана REIT, като 59 офис имота ще бъдат прехвърлени към Net Lease Office Properties (NLOP).
2) Продажба на офис активи: 87 офис имота ще останат собственост на $WPC-0.7% и ще бъдат продадени до януари 2024 г.

В доклада се споменава и "нулиране на дивидента", което кара инвеститорите да се опасяват от потенциално намаляване на дивидента (вж. изображението по-долу).

Прилагам връзка към презентацията:
https://s29.q4cdn.com/223055717/files/doc_presentations/2023/09/W-P-Carey-Strategic-Office-Exit-Presentation.pdf


No comments yet
Timeline Tracker Overview