Инвеститори, от колко време инвестирате в акции?

Започнах да инвестирам преди около година и трябва да кажа, че това много ми харесва и планирам да инвестирам в продължение на няколко десетилетия.


No comments yet
Timeline Tracker Overview