Как гледате на инвестирането в злато?

Инвестира ли някой от вас в злато, други стоки или например в компании, които са тясно свързани със златото и цената му? Имам предвид компании като $RGLD+0.3% $DRD-0.3% и др.

Ще ми бъде много интересно да чуя вашите възгледи за този сектор, тъй като самият аз не съм толкова запознат с инвестиционния сектор, и бих искал да чуя вашите мисли за това дали според вас това може да бъде печеливша инвестиция за в бъдеще.


No comments yet
Timeline Tracker Overview