В таблицата по-долу са представени европейските компании, които изплащат най-високите дивиденти от ЕС. В портфейла си нямам акции от този списък. Въпреки това съм доста заинтригуван от $vod, тъй като дивидентът тук е много хубав и според индикатора на Булиос тази акция е подценена.

Какви акции от този списък имате в портфейла си?


No comments yet
Timeline Tracker Overview