Приятна почивка, интересуваше ме дали инвестирате само в акции или може би и в стоки, фондове или като моя приятел, може би в Lego?


No comments yet
Timeline Tracker Overview