Така че днес имаме още едно "отмиване" на пазарите. 🤔

Този път не искам да добавям някаква новина за определена компания, както обикновено правя, защото сега имаме времена, в които почти всичко се понижава. Мисля, че наблюдаваме картина, подобна на тази, която видяхме миналата есен, 2022 г.

Искам да се спра на две мнения:

1, Около кои ценови равнища очаквате спадовете да спрат? (Приблизителна оценка, никой не може да предвиди дъната или върховете).😊

2, Има и според мен ще има много възможности за покупка, затова се интересувам от някои ваши съвети за компании, които следвате, например, в които въпреки спада виждате сила, които могат да издържат на продължителни по-високи лихвени проценти. Интересувам се и от по-малко известни компании, например. Компании като Apple, Microsoft, Google, Amazon ... очевидно, ако има спад там, ще бъде интересно за покупка, но това е нещо като класика 😊.


No comments yet
Timeline Tracker Overview