Здравейте, някой следи ли полските акции? Струва ми се, че като цяло полският пазар може да се повиши сега, например PKN ORLEN и тяхната мрежа от бензиностанции.


No comments yet
Timeline Tracker Overview