Миналата седмица $MU+2.5% Micron Technology отчете резултати:

Нетната загуба е 1,43 млрд. долара, в сравнение с печалба от 1,49 млрд. долара през четвъртото тримесечие на 2022 г.

MU
$133.55 $3.32 +2.55%
Capital Structure
Market Cap
148.1B
Enterpr. Val.
155.0B
Valuation
P/E
-94.7
P/S
6.9

За цялата фискална 2023 г. приходите са намалели с 49% до 15,54 млрд. долара от 30,76 млрд. долара през 2022 г. Нетната загуба е 5,83 млрд. долара в сравнение с нетна печалба от 8,69 млрд. долара през 2022 г.

Резултатите отразяват неблагоприятните условия на пазара на памет и съхранение на данни. Въпреки това според ръководството Micron е добре позиционирана за възстановяване на пазара през 2024 г., тъй като е запазила технологичното си лидерство и е пуснала нови продукти. И днес те вече са се повишили с +4%.


No comments yet
Timeline Tracker Overview