При днешната икономическа ситуация тук и на американския пазар, коя инвестиция според вас е по-добра? Дали това са по-скоро дивидентни, стойностни и дългосрочно стабилни акции, или си струва да се инвестира в по-рискови, растящи заглавия с визия за бъдещето точно сега? Благодаря за вашите мнения. :)


No comments yet
Timeline Tracker Overview