В сряда ще бъде публикуван протоколът от заседанието на Фед на САЩ, проведено на 19-20 септември, на което членовете на FOMC оставиха лихвените проценти непроменени в диапазона 5,25-5,5%. Следващото заседание на ФЕД ще се проведе от 31 октомври до 1 ноември и понастоящем паричният пазар оценява само 16% вероятност за следващо повишение на лихвите, посочено от ФЕД (последната т.нар. точкова диаграма с очакванията на отделните членове на FOMC предполага окончателно повишение), въпреки по-силния от очакваното септемврийски доклад за пазара на труда в петък.

Аргумент в полза на стабилността може да бъде и силното нарастване на доходността на 10-годишните съкровищни облигации на САЩ, които служат като внимателно наблюдаван референтен лихвен процент, от който се определя изискваната норма на възвръщаемост на другите активи. През тази година тя надхвърли 4,8%, което е най-високата стойност от 2007 г. насам.

Щатският долар също укрепва, а несигурност внасят стачките на автомобилните профсъюзи в САЩ и заплахата от спиране на работата на федералното правителство в средата на ноември, ако американските законодатели не се споразумеят за по-нататъшно повишаване на тавана на дълга.

В четвъртък ще бъде публикуван протоколът от заседанието на Европейската централна банка от 13-14 септември, на което Управителният съвет повиши лихвените проценти с 0,25 процентни пункта, с което основният лихвен процент по рефинансирането достигна 4,5%.

Според агенция Блумбърг, въпреки че изявлението на ЕЦБ, че настоящото равнище на лихвените проценти за достатъчно дълъг период от време би трябвало да допринесе за съществено връщане на инфлацията към целевото равнище, показва, че цикълът на повишаване на лихвите е приключил, по-късни изтичания на информация в медиите подсказват, че няколко "ястребови" членове на Управителния съвет (поставящи по-голям акцент върху инфлацията, отколкото върху икономическия растеж или пазара на труда) може да се насочат към още едно повишение през декември, ако заплатите продължат да растат и инфлацията е по-устойчива. За това допринесоха няколко изявления на централни банкери от северните държави.

За сведение, протоколът от заседанието на Чешката национална банка на 27 септември беше публикуван миналата седмица. Дори според Томаш Холуб "преминаването към по-ниски лихвени проценти до края на тази година би имало смисъл", наред с други причини, тъй като изчакването до февруарското заседание може да наложи последващо по-драстично понижение, което да предизвика неблагоприятна реакция на валутния курс.

Потребителски цени - спад на месечна база в Чехия през септември?

Във вторник ще бъдат публикувани потребителските цени в Чешката република. На годишна база се очаква инфлацията да се забави до 7,5%, а на месечна база се очаква ценовото равнище да се понижи с цели 0,2%. Окончателните данни за инфлацията в Германия през септември ще бъдат публикувани в сряда.

В четвъртък ще бъде публикуван докладът за индекса на потребителските цени в Съединените щати. На годишна база общата и базисната инфлация би трябвало да се забавят, но на месечна база базисната инфлация за втория месец според икономистите би трябвало да се запази на ниво от 0,3%, което предполага годишен темп от 3-4%, значително над целевото равнище от 2%. Според икономисти от Bloomberg Economics след три месеца базисните цени на стоките следва да се повишат на месечна база, движени от цените на употребяваните автомобили. За разлика от тях при цените на производител в САЩ основният месечен прираст следва да се запази на ниво от 0,2%. Според Bloomberg Economics цените на горивата и транспорта следва да продължат да допринасят за растежа на ИПЦ, макар и по-слабо, отколкото през предходните месеци.

Анемичен растеж на цените в Китай

С противоположния проблем на инфлацията се занимава Китай, чиито статистици ще докладват в петък. Икономистите очакват потребителските цени (CPI) за септември да се повишат с 0,2% на годишна база след 0,1% ръст през август, а цените на производител (PPI) да спаднат с 2,4% след 3,0% спад през предходния месец.

Молби за помощи при безработица, запаси от газ и петрол, потребителско доверие в САЩ, промишленост в еврозоната

В четвъртък ще бъдат публикувани седмичните молби за социални помощи - очаква се новите молби да нараснат от 207 хил. на 210 хил. души, запаси от газ и петрол.

Също в петък в САЩ ще бъде публикуван предварителният прочит на индекса на потребителското доверие на Мичиганския университет за октомври, който се очаква да спадне до 67,0 пункта от предходните 68,1 пункта.

Ще бъде публикувано и индустриалното производство в еврозоната, което се очаква да покаже спад от 3,4 % на годишна база през август след понижение от 2,2 % през юли, или ръст от 0,1 % на месечна база след спад от 1,1 %.No comments yet
Timeline Tracker Overview