Intel изненадва с прогнозата си за 4Q

Американската технологична компания Intel представи тримесечните си резултати за 3Q 2023 г. Компанията успя да надмине очакванията. Перспективите също зарадваха инвеститорите.

Финансови резултати

Приходите намаляха на годишна база от 15,34 млрд. щатски долара до 14,16 млрд. щатски долара. Разходите за продажби също отбелязаха спад на годишна база - от 8,80 млрд. щатски долара до 8,14 млрд. щатски долара.

Брутният марж е 6,018 млрд. щатски долара. През същия период на 2022 г. той е бил 6,535 млрд. щатски долара. Коригираният брутен марж е 45,8%. Прогнозата за пазара е 43,1%.

Текущите активи в края на тримесечието възлизат на 43,81 млрд. щатски долара. Текущите пасиви възлизаха на 28,61 млрд. щатски долара.

От началото на годината дългът нарасна от 37,684 млрд. щ.д. на 46,591 млрд. щ.д.

Коригираният оперативен марж надмина очакванията на анализаторите, достигайки 13,6% при очаквания за 8,01%.

Финансови резултати на Intel за третото тримесечие, източник.

Сегменти на Intel

Сегментът за клиентски компютри е с най-голям принос за приходите, като през изминалото тримесечие генерира приходи в размер на 7,867 млрд. щатски долара. Пазарът очакваше 7,35 млрд. щатски долара. Този сегмент произвежда чипове и компоненти за персонални компютри.

Финансови резултати за Client Computing, източник.

Приходите на сегмента "Центрове за данни и изкуствен интелект" през тримесечието възлизат на 3,8 млрд. щатски долара. Анализаторите прогнозираха 3,94 млрд. щатски долара.

Финансови резултати на сегмента "Центрове за данни и изкуствен интелект", източник.

Сегментът Network and Edge генерира приходи в размер на 1,45 млрд. щатски долара при очаквания за 1,37 млрд. щатски долара. През същия период на 2022 г. те са били 2,13 млрд. щатски долара. Този сегмент се занимава с изчисления на ръба, т.е. ИТ внедрявания, които имат за цел да доведат до повишена наличност на приложения и данни.

Финансови резултати от сегмента "Мрежа и край", източник.

Перспективи за 4Q

Intel прогнозира следното за следващото тримесечие:

Приходи от 14,6 млрд. до 15,6 млрд. долара. Пазарът очакваше 14,35 млрд. долара.

Коригирана печалба на акция в размер на 0,44 щатски долара при очаквания за 0,31 щатски долара.

Коригиран брутен марж в размер на 46,5% спрямо очаквания за 44,2%.

Прогноза за 4-то тримесечие

Дивидент

Бордът на директорите на компанията одобри тримесечен дивидент в размер на 0,125 щатски долара на акция.

Акции на Intel

Акциите на Intel се повишиха с 8,24% до 35,20 долара в предварителната пазарна търговия. Акциите на Intel се търгуват и на RM-SYSTEM под тикера BAAINTEC. Последната търговия беше на цена 810,0 за акция.


No comments yet
Timeline Tracker Overview