Аналитична оценка на акциите на Brookfield Renewable Partners L.P.

През тази година стойността на акциите на Brookfield Renewable Partners L.P. е намаляла с около 15%, което е в контраст с рязкото покачване на енергийните акции като цяло. Този спад обаче се компенсира от добрите резултати за четвъртото тримесечие.

1 .резултати за четвъртото тримесечие:$BEP+0.1% отчита рекордни средства от дейността (FFO) в размер на 1,1 млрд. долара, което представлява увеличение със 7% спрямо предходната година. Въпреки това тези резултати бяха под целта за 10% годишен ръст на FFO на акция, поради забавеното приключване на няколко сделки и пускането в експлоатация на повече от половината от проектите за развитие.

2. Очаквания за тази година:$BEP+0.1% очаква да използва напълно разходите за придобивания в размер на 2 млрд. щатски долара през тази година, а приходите от наскоро завършените проекти за развитие би трябвало да дадат положителни резултати.

3. Потенциал за по-нататъшен растеж: Дружеството има голям брой проекти за развитие, които са пред завършване, включително изграждането на 24-гигаватна електроцентрала на напреднал етап, която след пускането си в експлоатация ще добави допълнителни 300 млн. долара към годишния FFO. Компанията планира да постигне двуцифрен ръст на FFO на акция до 2028 г.

4.интересна възможност за покупка: Инвеститорите могат да се възползват от тазгодишната разпродажба и да закупят акции на $BEP+0.1% на намалена цена. Освен това те могат да фиксират по-висока дивидентна доходност от 5,8% след увеличението на дивидента с повече от 5% по-рано тази година.

Предвид тези фактори Brookfield Renewable Partners L.P. може да предложи атрактивна инвестиционна възможност с висок потенциал за бъдещ растеж и дивидентна доходност. Инвеститорите обаче трябва да следят дали компанията ще постигне очакваните резултати през следващите периоди.

BEP
$27.18 $0.02 +0.07%
Fair Price: $27.46
Lsnxrlza: 6.28%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

No comments yet
Timeline Tracker Overview