📈💼 Интересни новини за акции с ръст в аерокосмическата индустрия! 🚀

Carpenter Technology $CRS отбеляза ръст на акциите си с повече от 19 %. Този успех бе постигнат благодарение на оптимистичната презентация на GE Aerospace (General Electric Company) $GE, която предостави положителна перспектива за акциите, насочени към аерокосмическата индустрия.

Carpenter Technology е водещ производител на специални материали, сплави и титан, като половината от приходите му идват от аерокосмическата индустрия. Продуктите на компанията намират широко приложение в аерокосмическата индустрия, което ѝ дава предимство както на пазара на оригинално оборудване, така и на пазара на поддръжка, ремонт и експлоатация.

CRS
$120.64 $1.30 +1.09%

Ръководството на дружеството смята, че оперативните му приходи ще се увеличат от 133 милиона щатски долара през годината 2023 на 310 до 330 милиона щатски долара през годината 2024 а след това до 460 до 500 милиона щатски долара през годината 2027.

С оптимистичната пазарна прогноза на GE Aerospace, която очаква доставките на двигатели да нараснат с повече от 25 % и стабилен ръст на услугите през следващите години, перспективите за Carpenter са много положителни. ✈️ Пазарът на акции, ориентирани към аерокосмическия сектор, изглежда благоприятен , аCarpenter Technology е една от компаниите, които могат да се възползват от тази тенденция. 📊💰

Чували ли сте някога за тази компания? Притежавате ли други компании от аерокосмическата или космическата индустрия?⭐


No comments yet
Timeline Tracker Overview