📈 Тази седмица имаме няколко ключови събития, които могат да повлияят на пазарите! 🌍

Ето моя списък с най-важните събития и събитията, които очаквам. Най-важното обаче е началото на поредния сезон на отчетите, който традиционно се открива от най-големите банкови къщи в Америка.

Началото на седмицата няма да е много интересно, но нещата ще се раз движат всряда . В САЩ ще се съсредоточим върхуданните за Инфлация. В сряда ще се запознаем и с протоколите от заседанието на FOMC.

След това в четвъртък ще бъдат представени данните за първоначалните молби за помощи при безработица . Заявления за безработица. Всичко това може да развълнува не само американските, но и световните пазари! Така че нека да видим каква посока ще поемат пазарите през следващата седмица. 💼

В петък ще разберем какво е настроението на потребителите Настроенията на потребителите обикновено са важен индикатор за очакваното поведение на потребителите и могат да повлияят на фондовите пазари 📊.

💰 Да не забравяме и резултатите на най-големите финансови гиганти! В петък очакваме резултатите на JPMorgan Chase $JPM+1.5%, Citigroup $C+0.5%, Wells Fargo $WFC и BlackRock-0.3%$BLK. Тези отчети ще ни предоставят много важна информация за състоянието на финансовия сектор, която може да повлияе на търговските стратегии на много инвеститори, както и на целия пазар 🏦.

Какви са очакванията ви за предстоящата седмица? Ще бъдете ли по-скоро настрана, или планирате някои покупки?


No comments yet
Timeline Tracker Overview