Какво ще кажете за акциите на $PARA-0.4%, има ли някой от тях в портфейла си?

Акциите са подценени, но компанията не се справя добре и акциите продължават да падат.

PARA
$11.60 -$0.05 -0.42%

No comments yet
Timeline Tracker Overview