РЪСТ НА ИПОТЕКИТЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

Положително възстановяване на пазара - Последните данни потвърждават продължаващия на годишна база ръст на интереса към покупка на имоти. Това свидетелства за стабилизиране и подобряване на икономическата ситуация, което води до повишаване на доверието на потребителите и готовността им да инвестират в имоти.

Ръст в броя на ипотечните кредити - Обемът на новоотпуснатите ипотечни кредити, без рефинансирането, нарасна с 19% на месечна база до 15,4 млрд. чешки крони през март. Този ръст показва нарастващо търсене на финансиране за покупка на имот. Увеличението от 30% на годишна база е доказателство за възстановяване на ипотечния пазар в сравнение с миналата година, което е положителен сигнал за икономиката.


No comments yet
Timeline Tracker Overview