3 акции на туристически компании, които са поскъпнали с повече от 30% през последната година

Очаква се туристическата индустрия да се възстанови значително през 2024 г., което представлява интересна възможност за инвеститорите. С подобряването на икономическата среда и облекчаването на ограниченията, наложени по време на пандемията COVID-19, акциите на туристическия сектор са в състояние да се възползват значително от нарастващото търсене на международни и вътрешни пътувания.

Тази тенденция е подкрепена от очакваното увеличение на потребителските разходи и повишения интерес към туристически дестинации, които през последните години бяха по-слабо достъпни. Освен това с развитието на новите технологии и усъвършенстването на услугите пред туристическите компании се откриват нови възможности за адаптиране към променящото се поведение на потребителите. Сектори като въздушния транспорт и хотелиерството могат да очакват завръщане към нивата на търсене отпреди пандемията, което ще допринесе за цялостното възстановяване на индустрията.

Booking Holdings $BKNG+0.9%

Booking Holdings, гигантът в гигант в областта на онлайн резервациите за пътувания, който управлява платформи като Priceline, Kayak и други, отчете значителен растеж в последните си финансови отчети. За 2023 г. приходите са били 21,3 млрд. евро, което е с 25% повече в сравнение с предходната година. Този ръст отразява подновения интерес към международните пътувания.

BKNG
$3,967.25 $36.69 +0.93%
Fair Price: $7,725.80
Gqbdqdha: 82.38%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Положителната динамика продължи и през първото тримесечие на 2024 г., когато Booking Holdings отчете увеличение на нетната печалба o 20 % на годишна база, достигайки 800 милиона щатски долара. Този резултат надхвърли очакванията на анализаторите, които бяха предвидили по-стабилен темп на растеж. Акциите на компанията реагираха положително, като нараснаха с 8% в деня на обявяването на резултатите. Този ръст беше подкрепен не само от по-добрите финансови резултати, но и от увеличените доверието на инвеститорите в стратегията на компанията и нейната способност да се адаптира към променящия се пазар.

BKNG
$3,967.25 $36.69 +0.93%

Booking Holdings си поставя амбициозни цели за бъдещето. Ръководството очаква да приключи 2024 г. с общи приходи, надвишаващи 12 млрд. което би представлявало 18% увеличение спрямо предходната година. Този оптимизъм е подкрепен от продължаващото възстановяване на световната туристическа индустрия и стратегическите инвестиции в технологични иновации, които подобряват потребителското изживяване на техните платформи. Разширяване на предлагането услуги и географското разширяване са ключови аспекти, които трябва да помогнат за постигането на тези цели и да запазят лидерската позиция на компанията.

Airbnb $ABNB+0.8%

Airbnb, платформата за споделяне на жилища, която преобрази пазара на краткосрочни наеми, отчете силен финансов растеж през 2023 г. Приходите на компанията са нараснали с 18% на годишна база до 9,9 млрд. долара, което отразява нарастващата популярност на на алтернативните на алтернативните възможности за настаняване в сравнение с традиционните хотели. Този ръст беше особено видим през третото тримесечие, когато приходите достигнаха 3,4 млрд. долара - най-високите тримесечни приходи в историята на компанията.

ABNB

Airbnb

ABNB
$147.99 $1.11 +0.76%
Fair Price: $056.08
Qsqzmqaw: 10.20%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

В отговор на нарастващото търсене на автентични преживявания по време на пътуване Airbnb разшири своите предложения, като включи Преживявания, които представляват уникални дейности, организирани от местни домакини. До края на 2024 г. компанията планира да удвои броя на тези преживявания, като предостави на потребителите повече от 50 000 възможности по целия свят. Във връзка с това разширяване се очаква сегментът Experiences да генерира допълнителни приходи в размер на 800 млн. долара, което ще представлява почти 15% принос към общите годишни приходи.

ABNB

Airbnb

ABNB
$147.99 $1.11 +0.76%

Въпреки тези успехи Airbnb е изправена пред няколко предизвикателства, включително пазарните регулации и конкуренцията. През 2023 г. компанията плати глоба в размер на 10 млн. долара за подвеждане на клиентите относно показването на цените в грешна валута. За да преодолее тези пречки, Airbnb прилага по-прозрачни ценови политики и укрепва своите правни и регулаторни екипи. По този начин компанията се стреми да поддържа доверие на своите клиенти и да укрепи позициите си, за да запази предимството си на първи доставчик през следващите години.

Trip.com Group $TCOM+0.1%

Trip.com Group, водеща китайски онлайн туристическа агенция, наблюдава бързо нарастване на търсенето на туристически услуги след облекчаването на ограниченията на COVID-19. През 2023 г. компанията отчете рекордни приходи от 6,2 млрд. 111 %. Вътрешните пътувания са имали основен принос за този ръст, като са съставлявали повече от 60% от общия брой резервации от резервациите на компанията, което отразява подновеното доверие на китайските потребители в безопасността на пътуванията.

През първото тримесечие на 2024 г. Trip.com продължи положителната си тенденция с по-нататъшен ръст на приходите. Компанията също така съобщи, че международните ѝ резервации са се увеличили с 50 % в сравнение с предходната година, което сигнализира за нарастващия апетит на китайските туристи да опознават чуждестранни дестинации след години на ограничения. Тази тенденция е подкрепена от стратегията на компанията за разширяване на нейните услуги извън Азия и да навлезе на нови пазари в Европа и Северна Америка.

TCOM

Trip.com

TCOM
$45.36 $0.03 +0.07%

За бъдещия си растеж Trip.com Group набляга на иновациите и технологичното развитие. Компанията е инвестирала повече от 500 млн. долара в разработването на нови технологии за персонализиране на преживяването на клиентите и рационализиране на процеса на резервация. Тези инвестиции са критична за поддържане на конкурентно предимство в бързо променящата се туристическа индустрия, в която цифровизацията и клиентското преживяване играят все по-важна роля. С тези стъпки Trip.com затвърждава позицията си на лидер в областта на иновациите на световния туристически пазар.

Отказ от отговорност: В Булиос ще намерите много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи от вас, затова винаги извършвайте задълбочен самоанализ.

Източник.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Имате ли акаунт? Влезте в профила си или създайте нов.

No comments yet
Timeline Tracker Overview