Днес TSMC отчете резултати, които бяха доста положителни. Нямам акции на $TSM+0.4% в портфейла си, но за мен това е добра компания .

На каква цена купувате акции на $TSM+0.4%?

TSM

TSMC

TSM
$171.87 $0.67 +0.39%
Fair Price: $487.19
Mvaqghjk: 19.28%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

No comments yet
Timeline Tracker Overview