🚀 Миналата седмица Marvell проведе събитие, посветено на бъдещето на AI и центровете за данни! 💡

Завладяващо е какви нови възможности се откриват в тази област.

Marvell $MRVL+3.8% се е утвърдила като ключов играч в областта на инфраструктурата за данни, с акцент върху иновативните технологии и авангардните изследвания. Лидерството им в областта на компютърните мрежи и хардуера за центрове за данни е подкрепено от силна стратегия и способност за адаптиране към динамичната среда на технологичната индустрия. С превъзходна визия и способност да предвиди бъдещите пазарни нужди Marvell се превръща включов партньор за надеждни и ефективни инфраструктури за данни на бъдещето.

MRVL
$69.01 $2.50 +3.76%

Marvell доминира в сектора на инфраструктурите за данни, очевидно е, че тя има солидна основа, за да използва нарастващите инвестиции в AI!

Очаква се пазарът на центрове за данни да достигне 75 млрд. доларадо 2028 г. с годишен ръст от над 29 %. Това е солиден растеж!

Изглежда, че компанията Marvell разбира какво трябва да се направи. Нейната стратегия е насочена към два ключови сегмента на центровете за данни: Производство на хардуер за нуждите на центровете за данни и изграждане на компютърни мрежи и взаимовръзки. 🌐

Производството на хардуер според нуждите има огромен потенциал за растеж, но пазарът на цялостни мрежови решения също е постоянен и Marvell е много конкурентен!

Marvell очаква Удвояване на пазарния си дял в сектора на центровете за данни до 2028! Това означава огромен ръст на приходите до15 млрд. долара! 💰

MRVL
$69.01 $2.50 +3.76%
Fair Price: $88.35
Cfulytgy: 73.58%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Компания Marvell ми се струва интересен играч в областта на технологиите и цялостните решения за центрове за данни. Ще следя бъдещото им развитие и ценообразуване.

Какво е вашето мнение за Marvell?


No comments yet
Timeline Tracker Overview