3 акции, които могат да нараснат до 2027 г. благодарение на разработването на лекарства за отслабване

През последните години акциите на компании, фокусирани върху лечението на затлъстяването и диабета, набират популярност. Като се имат предвид нарастващите здравни проблеми, свързани със затлъстяването, които пандемията от COVID-19 допълнително подчерта, този пазар изглежда много обещаващ. Увеличаващият се брой на хората със затлъстяване в света и повишената осведоменост относно рисковете, свързани с прекомерното телесно тегло, водят до по-голямо търсене на ефективни решения.

Тъй като здравните системи в целия свят се стремят към по-добър контрол на тези хронични заболявания, значението на фармацевтичните иновации в тази област продължава да нараства. Технологичният напредък и подобрените клинични практики допълнително подпомагат разработването на нови, по-ефективни лекарства. Следните три компании биха могли да доминират на пазара и да предложат значителни възможности за инвеститорите през следващите години.

Eli Lilly $LLY-3.8%

Eli Lilly, една от водещите фармацевтични компании в света, е специализирана в разработването на лекарства за широк спектър от заболявания, включително диабет и затлъстяване. През 2021 г. компанията обяви, че нейното лекарство за диабет Mounjaro не само помага за регулиране на нивата на кръвната захар, но и позволява значителна загуба на тегло при пациентите. Това откритие е подкрепено от данни от клинични изпитвания, при които средната загуба на тегло при пациентите е 12 % от тялото им тегло за 72 седмици лечение. Предвид тези резултати Mounjaro бързо се превръща в ключов продукт в портфолиото на компанията.

В областта на лечението на затлъстяването Eli Lilly наскоро пусна на пазара друго важно лекарство, наречено Zepbound. Анализаторите смятат, че това лекарство може да генерира годишни приходи в размер до 25 млрд. долара, което ще окаже значително влияние върху финансовите резултати на компанията. С нарастването на затлъстяването , от което по данни на Световната здравна организация (СЗО) страдат над 650 милиона възрастни в света, сеочаква търсенето на ефективни лекарства като Zepbound да продължи да нараства.

LLY

Eli Lilly

LLY
$905.59 -$36.01 -3.82%

Инвестирането в иновации и развойна дейност е от ключово значение за Eli Lilly. През 2023 г. компанията ще инвестира приблизително 6,7 млрд. Долара, което представлява значително увеличение спрямо предходните години. Тези инвестиции позволяват на компанията не само да разшири портфолиото си от лекарства, но и да поддържа конкурентно предимство в бързо развиващата се фармацевтична индустрия. С тези стъпки Eli Lilly е добре позиционирана да посрещне бъдещите предизвикателства и да запази позицията си на лидер в здравната индустрия.

Ново Нордиск $NVO-3.9%

Novo Nordisk, датска фармацевтична компания, е известна със значителния си принос в лечението на диабет и затлъстяване. Като световен лидер в терапията с "GLP-1", компанията отбеляза значителен растеж, като общите ѝ приходи възлизат на около 21 млрд. щатски долара, което представлява увеличение с 12% спрямо предходната година. Съществен принос за този успех има най-новата им инжекция, Wegova, която е одобрена за лечение на затлъстяване и показва отлични резултати в клиничните проучвания, като загубата на тегло на пациентите o 17 %.

В допълнение към инжекциите за намаляване на теглото Ново Нордиск работи усилено и по разработването на перорална форма на медикамента "GLP-1", която би могла да бъде от полза за тези, които предпочитат таблетките пред инжекциите. През 2023 г. компанията обяви, че нейното хапче за отслабване навлиза във фаза 3 наклинични изпитвания, което е последната стъпка преди очакваното му пускане на пазара. Този напредък може да означава сериозна промяна за милиони пациенти със затлъстяване, които търсят ефективна и по-лесно приемлива форма на лечение.

NVO
$135.42 -$5.45 -3.87%

Стратегическите инвестиции в научноизследователска и развойна дейност са от ключово значение за Novo Nordisk, за да запази конкурентното си предимство. Миналата година компанията е инвестирала повече от 3 млрд. долара в разработването на нови продукти и технологии, което представлява приблизително 14 % от общите й приходи. Тези инвестиции не само подпомагат иновациите в съществуващите терапии, но и отварят вратата към нови терапевтични възможности, които в бъдеще могат да да повлияят на живота на пациенти по целия свят.

Viking Therapeutics $VKTX-12.6%

Viking Therapeutics е биотехнологична компания, фокусирана върху разработването на терапии за метаболитни и "ендокринни" нарушения, включително затлъстяване и диабет тип 2. Водещият им кандидат за лекарство, VK2809, е насочен към лечението на неалкохолни заболявания "Във фаза 2 на клиничното изпитване VK2809 демонстрира значително подобрение на липидния профил и намаляване на чернодробните мазнини при пациентите, което е от ключово значение за борбата с НАСХ - заболяване, което засяга приблизително 3% до 5% от световното население.

Viking Therapeutics също така проучва потенциала за лечение на затлъстяването със своя нов кандидат VK5211, който е в процес на клинична разработка. Този медикамент, насочен към контрол на теглото, е показал обещаващи резултати в предварителните проучвания, като е постигнал средна загуба на тегло от 5% за 12 седмици. Тези данни представляват потенциален пробив в разработването на лекарства срещу затлъстяване.

Въпреки предизвикателствата, свързани с високите разходи за научноизследователска и развойна дейност, които през 2022 г. достигнаха 50 млн. USD, Viking Therapeutics продължава да инвестира в своето изследователско портфолио. Тази стратегия е насочена към дългосрочни резултати и създаване на стойност за акционерите. С постоянния си ангажимент към иновациите и напредъка в етапа на разработване на лекарства Viking Therapeutics стои на прага на възможности, които биха могли значително да повлияят на пазара за лечение на метаболитни нарушения и затлъстяване.

Отказ от отговорност: В Булиос може да се намери много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи изцяло от вас, затова винаги извършвайте задълбочен самоанализ.

Източник.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Имате ли акаунт? Влезте в профила си или създайте нов.

No comments yet
Timeline Tracker Overview