Toronto-Dominion Bank, канадска банкова компания с висок дивидент

1. голяма канадска банка: $TD е една от най-големите банки в Канада и е призната за своя консервативен подход и мерки за сигурност. Канадският банков пазар е регулиран и защитен от нова конкуренция, което създава стабилна среда за банки като $TD+0.8%.

2. Загриженост за жилищния пазар: Пазарът на жилища в Канада е изправен пред тревожни тенденции като бързо нарастващите цени на жилищата и увеличаващите се лихвени проценти. Това може да увеличи риска от неизпълнение на заеми и да се отрази на резултатите на банките.

3. Проблеми в САЩ: Неотдавнашните проблеми с придобиванията и опасенията относно контрола върху прането на пари в САЩ поставят допълнителни предизвикателства пред$TD+0.8%. Нейният бизнес в САЩ се считаше за източник на растеж, но последните събития могат да забавят този растеж.

4. Доходност от дивиденти: Инвеститорите повишиха доходността от дивиденти на $TD+0.8% до 5%, което е едно от най-високите й нива в исторически план. Въпреки това банката има дълга история на изплащане на дивиденти и има стабилни коефициенти на капиталова адекватност, което намалява риска за инвеститорите.

Като цяло TD Bank е стабилна и сигурна банка с дълга история на изплащане на дивиденти, какво е вашето мнение за банката като инвеститор?

TD
$56.75 $0.45 +0.80%
Fair Price: $37.82
Biaydh: 05.67%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

No comments yet
Timeline Tracker Overview