3 фармацевтични акции, които трябва да продадете

Напоследък стана ясно, че някои акции на фармацевтични компании представляват значително повишен риск. Засиленият регулаторен контрол и нарастващата конкуренция от сектора поставят някои фирми под значителен натиск. Икономически и пазарни фактори като промени в патентната защита и ценови войни допълнително усложняват ситуацията.

Прочетете нататък, за да разберете защо трябва да обмислите продажбата на акции на три конкретни компании, които се намират в трудна ситуация и чиито бъдещи перспективи не са обещаващи.

Moderna $MRNA-1.0%

Moderna, американска биотехнологична компания, която се превърна в основен играч благодарение на бързото си разработване на ваксина срещу COVID-19, сега е изправена пред предизвикателствата на намаляващите продажби. През 2023 г. компанията отбелязва значителен спад на приходите до 6,8 млрд. долара в сравнение с 19,3 млрд. долара през 2022 г. Този спад се дължи до голяма степен на намаляване на търсенето за техните ваксини COVID-19, което доведе до сериозни промени във финансовото състояние на компанията. Печалбите, които бяха положителни през 2022 г., се превърнаха в нетна загуба от 4,7 млрд. долара през 2023 г.

MRNA

Moderna

MRNA
$121.25 -$1.25 -1.02%
Fair Price: $21.35
Ndjizzkp: 02.39%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

В отговор на тази ситуация Moderna си постави нови цели за 2024 г., когато планира да постигне приблизително 4 млрд.долара приходи от своя франчайз за респираторни заболявания. Тази цел отразява усилията на компанията да диверсифицира портфолиото си извън пандемичните ваксини и да стабилизира финансовите си резултати. Въпреки тези планове обаче много анализатори са скептично настроени, че тези цели ще бъдат постижими предвид настоящата пазарна среда и загубата на пазарен дял в полза на конкуренти, които бързо набират скорост.

MRNA

Moderna

MRNA
$121.25 -$1.25 -1.02%

Финансови показатели на Moderna се влошава допълнително нейния инвестиционен профил. Водещите оценки, като P/E, са отрицателни, а съотношението цена/продажби (P/S) от 9,47, което е по-ниско от 5,99 през последните 12 месеца, предполага надценяване на акции. Този фактор, заедно с липсата на дивидент, който да подкрепя инвеститорите в несигурни периоди, прави акциите на Moderna по-малко привлекателни в сравнение с други компании във фармацевтичния сектор, които предлагат по-стабилна доходност и ръст на дивидентите.

Acadia Pharmaceuticals $ACAD+0.3%

Acadia Pharmaceuticals, компания, фокусирана върху разработването на лекарства за заболявания на централната нервна система нервната система, се сблъска със значителни предизвикателства в последно време. Неотдавнашната новина за неуспеха на фаза 3 на клиничното изпитване на пимавансерин, лекарство, предназначено за лечение на шизофрения, предизвика значителен спад в доверието на инвеститорите. Акциите на компанията реагираха, като спаднаха с повече от 20 % през седмицата след съобщението. Това допринесе за цялостен спад на цената на акциите от 31% за последните пет години. години, което повдига въпроси за бъдещето на компанията.

За 2024 г. Acadia си е поставила амбициозни цели за приходите, като очаква нетните продажби на DAYBUE да достигнат 370 до 420 млн. долара, а продажбите на NUPLAZID да бъдат между 560 и 590 млн. долара. Тези цели са поставени въпреки факта, че NUPLAZID, лекарство запсихоза при болестта на Паркинсон ,преди това е бил изправен пред въпроси относно своята ефикасност и безопасност. Тези оптимистични оценки обаче са в рязък контраст с последните резултати и анализаторите се опасяват, че те може да не са реалистични.

ACAD
$18.19 $0.06 +0.33%

Друг тревожен аспект е структурата на собствеността на Acadia Pharmaceuticals. С почти несъществуващ дял от акциите, притежавани от вътрешни лица, а именно само 0,49 %, и доминираща институционална собственост, притежаваща 99,57 %, възникват опасения относно истинската ангажираност на ръководството за дългосрочния успех на компанията. Това разпределение може да е показател за липса на доверие в собственото портфолио и стратегия на компанията.

Royalty Pharma $RPRX+0.1%

Royalty Pharma, която е специализирана в инвестирането във фармацевтични и биотехнологични роялти, сега се намира в затруднено финансово положение, което предизвиква загриженост у инвеститорите. Към последното тримесечие общият дълг на компанията достига 6,14 млрд. долара, докато свободният паричен поток възлиза на 777 млн. долара. Това дисбаланс между дълга и наличните парични средства води до отрицателна нетна парична позиция в размер на около -4,90 млрд. долара. През 2022 г. дружеството е платило 187,19 млн. долара за лихви, което представлява близо 16% от приходите му преди данъци, което показва значителна финансова тежест.

В допълнение, акциите Royalty Pharma претърпя 37,66% разводняване на годишна база , увеличавайкиброя на акциите в обращение от приблизително 324 млн. на 446,69 млн. Това разводняване може да има отрицателни последици за съществуващите акционери, тъй като намалява техния дял в печалбата. Тази стратегия може да бъде обезпокоителна за инвеститорите, които търсят стабилност и сигурност в своите инвестиции, и може да доведе до спад на доверието в инвестиционната стратегия на Дружеството.

RPRX
$28.49 $0.02 +0.07%

Друга причина за безпокойство е спадът в акциите на Royalty Pharma с почти 40 % в резултат на това разводняване и други пазарни фактори. Този спад е настъпил въпреки някои положителни финансови резултати и може да отразява по-дълбоки проблеми във финансовия и оперативния модел на дружеството. С такъв голям дълг и продължаващо разводняване инвеститорите трябва внимателно да обмислят потенциалните рискове, свързани с притежаването на акции на Royalty Pharma, особено в условията на нестабилна пазарна среда.

Отказ от отговорност: В Булиос може да се намери много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи от вас, така че винаги извършвайте собствен задълбочен анализ.

Източник.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Имате ли акаунт? Влезте в профила си или създайте нов.

No comments yet
Timeline Tracker Overview