Има ли някой заредени $LULU-1.7%? Ще се радвам да чуя мнението ви.
Не съм в състояние да преценя дългосрочната устойчивост на конкурентното им предимство, за което се предполага, че е свързано с лоялността на клиентите поради стратегията на компанията за изграждане на положителни взаимоотношения с клиентите чрез различни семинари, спортни уроци и др. На сайта им има много бърз оборот на офертите, които са ограничени, което принуждава клиентите да следят постоянно сайта и да правят повече импулсивни покупки.

Цифрите са невероятни, те не могат да се сравняват например с$NKE+0.4%. Въпросът е доколко може да се мащабира и дали Luluemon няма да бъде изпреварена от китайска, по-евтина конкуренция.


No comments yet
Timeline Tracker Overview