3 акции от сектора на суровините, които са подценени с до 30%

Днес се фокусираме върху три промишлени компании, които доминират на пазара на ключови суровини, необходими за технологичното развитие и енергийната трансформация. Тези компании не само успешно се справят с глобалните икономически предизвикателства и променящата се пазарна динамика, но и активно оформят бъдещето на устойчивото развитие чрез милиарди долари инвестиции в по-чисти минни технологии и иновативни проекти.

Стратегическата експанзия в нови области и значителното увеличаване на капацитета ги позиционират в челните редици на сектора, което може да предостави значителни възможности за инвеститорите, търсещи стабилност и растеж.

Vale S.A. $VALE+0.0%

Vale е един от водещите световни производители на желязна рудакоято играе ключова роля в световната железопътна индустрия. През 2023 г. компанията отчете добри финансови резултати въпреки спада в цените на желязната руда, причинен от забавянето на търсенето от страна на Китай. Въпреки това Vale успява да отчете увеличение на приходите, като печалбата ѝ през последното тримесечие на 2023 г. се увеличава с 9 % до 13 млрд. щатски долара в сравнение с предходната година, демонстрирайки ефективността на дейността си и способността си да оптимизира разходите дори в трудни пазарни условия.

VALE

Vale S.A.

VALE
$10.78 $0.005 +0.05%
Fair Price: $17.42
Mtldmw: 26.38%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Vale се стреми не само да увеличава производството и ефективността, но и да намалява въздействието на дейността си върху околната среда. Компанията обяви, че проектите ѝ за намаляване на CO2 и възстановяването на засегнатите райони вървят по график, което включва инвестиции в размер на 2 млрд. долара в инициативи за опазване на околната среда и устойчивост чрез 2030. Тази стратегия не само подобрява корпоративния имидж на компанията, но и повишава нейната конкурентоспособност, като все повече се набляга на устойчивите практики.

VALE

Vale S.A.

VALE
$10.78 $0.005 +0.05%
Target Price
20.75 (+92.58% Upside)

Vale също така внедрява иновативни технологии за подобряване на безопасността и ефективността на своите минни операции. През последните години компанията въведе автоматизиран минни системи, които спомогнаха за увеличаване на производството на желязна руда, като същевременно намалиха разходите и рисковете за работниците. През 2023 г. тези технологии са позволили на Vale да увеличи общата си производство със 7%. до рекордните 320 млн. тона, затвърждавайки позицията на компанията като един от най-големите играчи в добива на желязна руда.

BHP Group Ltd $BHP-0.7%

BHP Group, една от най-големите минни компании в света, е известна със способността си ефективно да управлява и експлоатира мащабни минни и преработвателни дейности в различни части на света. През първото тримесечие на тази година компанията отчита увеличение на приходите до 41,7 млрд. долара, което представлява 8,7% увеличение в сравнение с предходната година. Този финансов успех е резултат от увеличеното производство в ключовите им стокови сектори като мед, желязна руда и въглища, които се възползваха от по-високото световно търсене и подобрените пазарни цени.

BHP
$54.68 -$0.39 -0.71%
Fair Price: $38.30
Dijson: 41.02%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

BHP също така инвестира значителни средства в устойчиви технологии и проекти в съответствие с ангажимента си за екологична устойчивост и намаляване на въглеродния отпечатък. Компанията обяви, че планира да инвестира повече от 4 млрд. USD в проекти за възобновяема енергия и технологии за намаляване на емисиите през следващите пет години. Тези инвестиции включват разработването на нови методи за добив и обработка на материали, които свеждат до минимум въздействието върху околната среда, като например системи за рециклиране на вода и енергийно ефективно минно оборудване.

BHP
$54.68 -$0.39 -0.71%
Target Price
46.73 (-14.54% Downside)

Освен това BHP разширява дейността си в нови области, като например добив на никел и поташкоито са от ключово значение за глобалния енергиен преход и селскостопанския сектор. През 2023 г. компанията стартира производство в нов проект за добив на поташ в Канада с очакван годишен капацитет от 4 млн. тона, което ще засили позициите ѝ при тези стратегически суровини.

Sociedad Química y Minera de Chile $SQM-2.9%

Sociedad Química y Minera de Chile, водещ световен производител на литий и други важни промишлени химикали, е стратегически позиционирана да се възползва от нарастващия акцент върху технологиите за чиста енергия, особено в електрическите превозни средства. Дружеството отчита значителен спад на приходите през 2023 г., но анализаторите очакват растеж през следващите години.

SQM
$37.59 -$1.14 -2.94%
Fair Price: $47.73
Kklvjq: 78.53%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

SQM също така инвестира в разширяване на капацитета си за производство на литий и други стратегически минерали, за да запази конкурентната си позиция. Компанията планира да разшири капацитета си за производство на литий в Чили до 180 000 тона годишно до края на 2024 г., което е почти двойно повече от от сегашните 100 000 тона. Това разширяване включва инвестиция от приблизително 400 млн. щатски долара, която ще бъде насочена към технологични иновации и подобряване на екологичната устойчивост на производствените процеси.

SQM
$37.59 -$1.14 -2.94%
Target Price
115 (+205.93% Upside)

В допълнение към операциите си с литий, SQM произвежда и йодни и калиеви соли, които са стоки, чиито пазари също се развиват във възходяща посока. През 2023 г. компанията регистрира 15% ръст в производството на йод, достигайки 14 000 тона, в резултат на подобряване на ефективността на своите операции и разширяване на пазарния дял. Тази продуктова диверсификация позволява на SQM да намали риска от зависимост от един сектор, като същевременно се възползва от възможностите в различни отрасли, което я превръща в една от най-динамичните компании за суровини.

Отказ от отговорност: В Bulios може да се намери много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи от вас, затова винаги извършвайте собствен задълбочен анализ.

Източник.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Имате ли акаунт? Влезте в профила си или създайте нов.

No comments yet
Timeline Tracker Overview