Бих искал да споделя с вас една интересна картина, показваща финансовите разходи за поддръжка за всяка марка автомобили. Азиатските и американските марки изглеждат по-икономичен избор в сравнение с европейските.


No comments yet
Timeline Tracker Overview