3 дивидентни акции, които имат потенциал да надминат S&P 500

Пазарът на акции в САЩ продължава да е динамичен въпреки икономическите предизвикателства, като инфлацията и геополитическата несигурност. Индекси като S&P 500 и Wilshire 5000 отчитат значителни годишни печалби, което води до натиск за намаляване на доходността от дивиденти, поради което много акции изглеждат надценени.

Все пак на пазара остават акции с дивиденти над средното ниво и благоприятни оценки, които заслужават внимание. И трите акции могат да представляват атрактивни инвестиционни възможности със значителен потенциал за дивидентна доходност и нарастване на капитала.

Банка OZK $OZK+0.9%

Основаната през 1903 г. банка OZK е една от водещите в региона банки в Съединените щати. През последните няколко години Bank OZK демонстрира стабилен растеж, за което свидетелстват последните финансови резултати. През 2023 г. банката обяви, че общият размер на нейните кредити и депозити са се увеличили с 27%, което е показател за силен ръст на търсенето и доверието на клиентите. Освен това нетният лихвен доход на банката се е увеличил с 11% в сравнение с предходната година, което подчертава способността ѝ ефективно да управлява лихвените маржове в предизвикателна икономическа среда.

Дивидентната политика на Bank OZK е друг ключов елемент. Банката поддържа силен баланс, който ѝ позволява редовно да увеличава дивидента си, който вече възлиза на повече от 54 тримесечия последователни тримесечия. В началото на 2024 г. Банката обяви поредното увеличение на тримесечния дивидент до 38 цента на акция, което представлява 2,7% увеличение спрямо предходното тримесечие и годишно увеличение от 11,8 %. Този последователен ръст на дивидентите е отражение на устойчивите й финансови резултати и стратегията, насочена към максимизиране на стойността за акционерите.

OZK

Bank OZK

OZK
$46.04 $0.43 +0.94%

Банка ОЗК също така инвестира в разширяване на дейността си и технологични иновацииза да остане конкурентоспособна в условията на все по-дигитализираща се банкова среда. Неотдавнашното стартиране на нови технологични платформи и инструменти за цифрово банкиране улеснява достъпа на нейните клиенти до финансови услуги и подобрява потребителското изживяване. Това технологично модернизация следва да подпомогне по-нататъшния растеж на банката и да засили пазарните ѝ позиции.

Продукти на Sonoco $SON-0.7%

Sonoco Products е световно признат лидер в областта на Опаковки и индустриални продукти, предоставяйки иновативни решения на своите клиенти вече повече от за повече от век. Основана през 1899 г., компанията отчита продажби за близо 7 млрд. долара през миналата година, което потвърждава силните ѝ позиции. Sonoco е специализирана в широка гама продукти - от потребителски опаковки до индустриални приложения, а продуктите й се използват в различни отрасли, включително хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката и строителството.

През последните години Соноко поддържа стабилни финансови резултати с ръст на дивидентите, който е устойчив в продължение на 41 години. Това поставя компанията сред дивидентните аристократи - група компании в S&P 500, които са увеличавали дивидентите си всяка година в продължение на поне 25 години. В допълнение към стабилната си дивидентна политика Sonoco инвестира и в иновации и устойчивост на своите продукти. През 2023 г. тя инвестира повече от 300 млн. долара в разработването на нови технологии и устойчиви материали - намерение да засили конкурентоспособността си и да отговори на нарастващото пазарно търсене на екологични решения за опаковки.

SON
$51.43 -$0.37 -0.72%

Финансовото здраве на Sonoco Products е допълнително подкрепено от нейния стратегически подход към придобивания и разширяване. През последното десетилетие Sonoco направи няколко ключови придобивания, които разшириха продуктовото портфолио и географското присъствие на компанията. Например, през 2021 г. придобиването на Can Packaging за 300 млн. щатски долара, което позволи на Sonoco да засили позициите си на европейския пазар на хартиени опаковки. Тази стратегия не само увеличава приходите, но и позволява на Sonoco да диверсифицира източниците си на приходи и да намали потенциалните рискове, свързани с колебанията на пазара.

Bristol-Myers Squibb $BMY-1.5%

Bristol-Myers Squibb, основен играч в фармацевтичния сектор продължава да се развива по доказан път на иновации и растеж, както се вижда от последните им финансови резултати. През четвъртото тримесечие на 2023 г. компанията регистрира приходи в размер на 11,48 млрд. което представлява леко увеличение на годишна база. Този ръст се дължи главно на силните продажби на ключовите им лекарства като Revlimid, Opdivo и Eliquis, които поддържат високи темпове на растеж на световните пазари. Коригираната печалба на акция за тримесечието възлиза на 1,70 щатски долара, което е с 12 цента над пазарните оценки, макар и да е малко по-ниска от 1,82 щатски долара през предходната година.

BMY
$42.02 -$0.64 -1.51%
Fair Price: $38.23
Reuopp: 37.29%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Общите годишни приходи на Бристол-Майерс Скуиб за 2023 г. възлизат на 45 млрд. долара, което представлява спад от 2,6%. в сравнение с предходната година. Този спад се дължи отчасти на предизвикателствата и изтичането на патентите на някои ключови лекарства. Въпреки това Bristol-Myers очаква да нови продукти и индикации за съществуващи лекарства, които се очаква да бъдат одобрени през следващите години, ще допринесат значително за възстановяване на ръста на приходите и рентабилността.

BMY
$42.02 -$0.64 -1.51%

Въпреки тези предизвикателства Bristol-Myers Squibb остава привлекателна инвестиция от гледна точка на оценката. Акциите на компанията се търгуват на приблизително 6,7 пъти прогнозната печалба на акция за 2024 г., което е значително под средната стойност на Компанията също така очаква коригираната печалба на акция за 2024 г. да бъде в диапазона от 7,10 до 7,40 щатски долара, което показва потенциал за стабилен финансови резултати.

Отказ от отговорност: В Булиос ще намерите много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи от вас, така че винаги извършвайте собствен задълбочен анализ.

Източник.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Имате ли акаунт? Влезте в профила си или създайте нов.

No comments yet
Timeline Tracker Overview