Ръст на чешката икономика от 0,2% през първото тримесечие

Чешката икономика отбеляза годишен ръст от 0,2% през първото тримесечие на тази година и ръст от 0,3% на тримесечна база, според прецизираната оценка на Чешката статистическа служба (CSO). Първоначалните оценки от края на април предвиждаха годишен ръст от 0,4% и ръст на тримесечна база от 0,5%.


No comments yet
Timeline Tracker Overview