📈🚀 Възможност или провал? Акциите на финтех компанията SoFi Technologies.

SoFi Technologies $SOFI-0.8% е иновативна финтех фирма, която се фокусира върху предоставянето на широк спектър от финансови услуги, включително заеми, инвестиции, банкиране и застраховане.

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Антъни Ното изкупи обратно акции три пъти през май.

Цена под 7 долара представлява интересна инвестиционна възможност.

Въпреки че акциите на SoFi са поевтинели от началото на годината 30 %компанията е станала печеливша и два пъти е надминала пазарните очаквания.

Освен това компанията приключи предлагането на конвертируеми облигации на стойност 750 млн. долараза да укрепи баланса си и да изкупи обратно привилегировани акции с по-висок купон.

SOFI
$7.47 -$0.06 -0.80%

Членовете са гръбнакът на SoFi и техният брой продължава да расте! 📊

Преди четири години компанията имаше малко над единмилион членове, а днес те са повече от 8 милиона. Това е невероятен темп на растеж 65% CAGR. Хората се стичат към SoFi и приходите им нарастват пропорционално.

През последните дванадесет месеца приходите достигнаха почти пет пъти повече от приходите през2019 г., което е зашеметяващо 39% ръст.

Областта на финансовите услуги с висок марж расте по-бързо от кредитните продукти с по-нисък марж, което означава, че компанията ще превръща повече брутни печалби в нетни приходи. 🚀

Съотношението между финансовите услуги и кредитните продукти се подобрява от4,1 пъти през 2022 г. до почти 6 пъти през 2024 г. Финансовите услуги вече съставляват 42 % от всички приходи, което допринася за по-нататъшното подобряване на маржа.

Общият размер на депозитите на SoFi нарасна на годишна база с 16 % до 21,6 млрд. щатски долара, което значително стимулира кредитирането. Получаването на банков лиценз ни даде възможност да работим по-ефективно от нашите конкуренти - частни кредитори, както се вижда от нетния ни лихвен марж, който се увеличи до 5,91 % през първото тримесечие на2024 г. от 4,38 % през първото тримесечие на2022 г.

Институциите отбелязват силни фундаментални показатели и потенциал. През май се наблюдава значително увеличение на институционалната собственост, а главният изпълнителен директор Антъни Ното закупи акции през месеца за $600,000. 📈

Ръководството очаква печалба на акция от0,08 до 0,09 долара за финансовата 2024 г. и очаква 26% ръст на приходите до2026 г. и 20% ръст на приходите след това. Очаква се компанията да постигне печалба на акция от0,60-0,80 долара през 2026 г., което при P/E от 20 оценява акциите в диапазона12-14 долара. 💡

SOFI
$7.47 -$0.06 -0.80%
Target Price
9.8 (+31.19% Upside)

Какво е вашето мнение за тази компания?


No comments yet
Timeline Tracker Overview