Анализ на ZIM Integrated Shipping Services: корабна компания, която прави инвеститорите щастливи.

Днес ще разгледаме корабната компания ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Това нещо е текущата дивидентна доходност. Така че нека разгледаме компанията и да преценим дали тази инвестиция си заслужава да бъде разгледана.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. $ZIM-2.5% е глобална компания за контейнерни превози и логистика, която оперира в няколко сегмента, включително Азия и Тихия океан, Европа и Северна и Южна Америка. Компанията предоставя широка гама от услуги, включително контейнерни превози, логистика и решения за управление на веригата за доставки.

Графика на цената на акциите.

Пазарна позиция

ZIM е една от водещите световни компании за контейнерни превози и логистика с глобална мрежа от 77 кораба и операции в над 100 пристанища по света. Азиатско-тихоокеанският сегмент е най-големият пазар на компанията и на него се падат повече от 40% от капацитета на корабите на компанията. Сегментите Европа и Америка представляват съответно около 30 % и 20 % от капацитета на корабите на дружеството.

През последните години ZIM се фокусира върху подобряване на оперативната си ефективност, което доведе до по-добър контрол на разходите и по-високи нива на качество на услугите. Това се потвърждава от маржовете на EBITDA, които се увеличават. Фокусът на ZIM върху удовлетвореността на клиентите и персонализираното обслужване помогна на дружеството да изгради силни връзки със своите клиенти и да затвърди позицията си на пазара.

Графика на развитието на маржа EBITDA през последните 2 години.

Конкурентни предимства

ZIM има няколко конкурентни предимства, които я отличават от нейните конкуренти в сектора на контейнерния транспорт и логистиката. Сред тях са глобалната мрежа, ориентираният към клиента подход, технологичните иновации, оперативната ефективност и ангажиментът за екологична устойчивост.

Глобалната мрежа на дружеството му позволява да предоставя на клиентите си широка гама от транспортни и логистични решения, обхващащи широк кръг от региони и пазари. Ориентираният към клиента подход и персонализираното обслужване на ZIM спомагат за изграждането на силни взаимоотношения с клиентите и за повишаване на тяхната удовлетвореност и лоялност. Инвестициите на компанията в технологични иновации, като например системата ZIMonitor, позволяват дистанционно наблюдение и проследяване на контейнери, повишават безопасността и сигурността на товарите и осигуряват по-голяма прозрачност и видимост във веригата за доставки.

Оперативната ефективност на ZIM се е подобрила през последните години, което е довело до по-добър контрол на разходите и по-високи нива на качество на услугите. Ангажиментът на компанията за екологична устойчивост, с акцент върху намаляването на емисиите на парникови газове и подобряването на енергийната ефективност, спомага за намаляване на въглеродния отпечатък и повишаване на репутацията ѝ на социално отговорно предприятие.

Финанси

За последните 12 месеца компанията отчита приходи в размер на 13,85 млрд. щ.д., което представлява увеличение с приблизително 29% на годишна база. По отношение на нетната печалба тя е 5,91 млрд. щ.д. за последните 12 месеца, което представлява увеличение с приблизително 27% на годишна база. Текущата пазарна капитализация на компанията е 2,62 млрд. щатски долара. Това означава, че през последните 12 месеца компанията е спечелила повече от два пъти повече от стойността си. Дружеството успя да постигне стабилни резултати, въпреки факта, че цените на превозите намаляват през последната година.

Графика на световните цени на товарните превози.

Балансът на компанията изглежда много стабилен. Дружеството разполага с достатъчно парични средства в сметките си, за да плати всички свои краткосрочни задължения в случай на спешност. Стойността на активите, намалена с пасивите, възлиза на около 39 USD на акция. Това означава, че компанията все още се търгува под стойността на активите си без пасивите.

Това, коетоме впечатли толкова много в тази компания, беше дивидентната доходност, която в момента е около 130%. Компанията не е изплащала дивиденти от дълго време, но през последните две години, когато е изплащала дивиденти, те винаги са били покривани от свободния паричен поток.

Ако направя елементарни изчисления, свободният паричен поток на компанията за последните две години, в които тя е регистрирана на борсата, е, да речем, 4 млрд. долара годишно. Според Finviz средното съотношение между цена и свободен паричен поток в сектора, в който е включена тази компания, е 30. Сега, едно нещо, за което трябва да помислим. Компания, чиято пазарна капитализация е около 2,62 млрд. долара, генерира свободен паричен поток от 4 млрд. долара. Това е малка компания и пазарът не я възприема като голяма. Така че може да се предположи, че тя може да е доста прилично подценена. По мое мнение, дори ако генерира само 2 млрд. щатски долара свободен паричен поток, което би означавало спад от около 50 %, все още ще говорим за сравнително добре оценена компания.

Заключение

Харесвам компанията основно заради дивидентната й доходност, която тук е необичайна. Що се отнася до цената, смятам, че тя също е сравнително добре оценена. Все пак това е компания, която не е от дълго време на фондовия пазар, така че няма какво да се каже, че това е утвърдена дивидентна акция. Много хора прогнозират добро бъдеще за тази компания. Дори само защото в момента ставките за превоз на товари се стабилизират и са спрели да падат, което може да бъде добър катализатор за компанията. Дружеството също така играе в ръцете на отварянето на огромната китайска икономика, което ще върне повече търсене. Лично аз вероятно ще купя компанията за моя портфейл. Колко голяма ще бъде позицията обаче, не мога да кажа в момента.

ОТКАЗ: Не съм финансов консултант и този материал не служи като финансова или инвестиционна препоръка. Съдържанието на този материал е чисто информационно.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Имате ли акаунт? Влезте в профила си или създайте нов.

No comments yet
Timeline Tracker Overview