Британският икономист, който предсказа кризата от 2008 г., предупреждава за опасността, към която сме се запътили

Сега всички следят внимателно ситуацията в банковия сектор. Сега на повърхността излизат много критики към централните банки, начело с Фед. Един от най-яростните критици е Ан Петифор, която в книгата си прогнозира кризата от 2008 г. Затова нека погледнем на ситуацията през очите на критиците.

Централните банки по света, начело с Федералния резерв на САЩ (Фед), поставят като приоритет намаляването на инфлацията, въпреки че това причинява болка на гражданите и предприятията. Тази стратегия предизвика критики от различни среди, включително икономисти и политически фигури, които твърдят, че насочването на инфлацията по този начин може да доведе до вредни социално-икономически последици.

Затегнати пазари на труда, високи заплати и инфлация

Затегнатите пазари на труда и високите заплати са основните двигатели на инфлацията. Опитите за ограничаване на тези фактори обаче биха могли да доведат до съкращения, безработица и потенциална рецесия. Този подход е широко критикуван, като управителят на Английската централна банка и председателят на Фед Джером Пауъл са изправени пред опозиция.

Британският икономист Ан Петифор, известна с точното си предсказване на финансовата криза от 2008 г., обвинява централните банки, че дават приоритет на "класовата война пред финансовата стабилност". Петифор твърди, че готовността им да рискуват банкови фалити и глобална финансова нестабилност е съществен проблем.

Фед е замесен в неотдавнашния фалит на Silicon Valley Bank, обвинен, че е блокирал информация за регулаторни пропуски, които може да са допринесли за фалита на банката. Това повдигна въпроси за ролята на Фед в поддържането на финансовата стабилност, като същевременно се опитва да намали инфлацията. Всъщност много критици изтъкват факта, че именно безразсъдното повишаване на лихвените проценти от страна на Фед постави под натиск по-малките банки и беше само въпрос на време да се появят първите проблеми.

Въпреки неотдавнашните банкови сривове в САЩ и Европа Европейската централна банка (ЕЦБ) продължава да повишава лихвените проценти с големи темпове. Петифор критикува упоритостта на ЕЦБ и предполага, че тя може да допринесе за по-нататъшна финансова нестабилност.

Политическа критика на инфлационните политики на централните банки

Прогресивни политически фигури в САЩ, като сенаторите Елизабет Уорън и Бърни Сандърс, критикуват Пауъл и Фед за риска от рецесия и увеличаване на безработицата. Те твърдят, че стремежът към ниска инфлация може да има сериозни социално-икономически последици.

Повишаването на лихвените проценти обикновено се отразява непропорционално на нископлатените работници, като предизвиква съкращения и забавя растежа на заплатите. Това задълбочава неравенството в доходите и може да доведе до по-нататъшна социална и икономическа нестабилност.

Проучване на Института за икономическа политика от 2022 г. установява, че повече от половината от увеличението на цените на стоките и услугите се дължи на по-високите маржове на печалба сред предприятията, докато само 8% от инфлацията е свързана с по-високи разходи за заплати. Това поражда въпроси дали фокусът на централните банки върху пазарите на труда като основен двигател на инфлацията не е погрешен.

Някои икономисти твърдят, че целта на Фед за инфлация от 2% е остаряла и че по-подходящ би бил по-висок темп на инфлация в стабилно състояние от около 3-4%. Това би означавало да се преосмисли сегашният подход към инфлационното таргетиране и да се разгледат неговите по-широки социално-икономически последици.

Заключение

Докато централните банки по света продължават да водят война с инфлацията, остава несигурно дали неотдавнашните банкови фалити и критиките от страна на левицата ще повлияят на решимостта им да намалят инфлацията на всяка цена. Дебатът между финансовата стабилност и потенциалната болка, причинена на хората и предприятията, несъмнено ще продължи да определя решенията по паричната политика през следващите години.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не съм финансов консултант и този материал не служи като финансова или инвестиционна препоръка. Съдържанието на този материал е чисто информационно.


No comments yet
Timeline Tracker Overview