През тази седмица вниманието на инвеститорите в САЩ ще бъде насочено главно към Бежовата книга на Фед, търговския баланс за юли и ISM в сферата на услугите. В Германия, например, ще бъдат публикувани индексът на потребителските цени за август и промишленото производство за юли.

Търговски баланс в САЩ

В сряда ще бъде публикуван търговският баланс за юли в САЩ. Пазарът прогнозира дефицит от 68 млрд. щатски долара. Причината за месечното увеличение на дефицита в търговския баланс се дължи главно на засилването на вътрешното търсене на потребителски стоки, автомобили и капиталови стоки. Дефицитът би трябвало да се компенсира отчасти от нетния износ на услуги.

ISM услуги в САЩ

В сряда ще бъде обявен и индексът ISM за услугите в САЩ. Прогнозите са през август индексът да остане на същото равнище, както през предходния месец. Компаниите в САЩ би трябвало да продължат да бъдат подкрепяни от потреблението на домакинствата за развлечения, особено за кино (Барби, Опенхаймер) и концерти (Тейлър Суифт, Бионсе). Според Блумбърг през четвъртото тримесечие индексът би трябвало да отбележи спад, дължащ се главно на охлаждането на потребителското търсене.

Бежовата книга на Фед

Две седмици преди заседанието на Фед винаги се публикува т.нар. бежова книга, която представлява доклад на централната банка на САЩ за състоянието на американската икономика. Тази седмица тя ще бъде публикувана в сряда. Блумбърг очаква икономиката на САЩ да продължи да бъде силно подкрепяна от потребителските разходи за филми за Барби и Опенхаймер, както и за концерти на Тейлър Суифт и Бионсе. Според Блумбърг ефектът от тези културни събития се очаква да достигне своя връх през август. По този начин, въпреки нарастването на потребителските разходи за развлечения, икономиката на САЩ би трябвало да отбележи забавяне на растежа. PMI индексът на S&P за сектора на услугите беше отчетен на 24 август т.г. Индексът достигна шестмесечно дъно от 51,0 пункта, а поръчките също намаляха за първи път от шест месеца.

Нови молби за помощи при безработица в САЩ

Според прогнозите на анализаторите новите молби за помощи за безработица се очаква да достигнат 235 000 към 2 септември. Причината за седмичното увеличение се очаква да бъде ураганът Идалия, който удари Флорида на 30 август.

Индекс на потребителските цени в Германия

В петък в 8:00 ч. сутринта ще чуем окончателното четене на индекса на потребителските цени в Германия за август. Пазарът прогнозира увеличение на индекса с 6,1% на годишна база. През юли индексът нарасна с 6,2%. На месечна база се очаква инфлацията да се повиши с 0,3%.

Индустриално производство в Германия

Индустриалното производство в Германия ще бъде отчетено в четвъртък. Анализаторите очакват по-нататъшен спад на месечна база. През юни производството се понижи с 1,5%, а сега пазарът прогнозира спад от 0,5%. На годишна база се очаква спад от 2,1 %. Според проучването на IFO недоволството на промишлените предприятия от текущото представяне на бизнеса им нараства. Очакванията на предприятията за следващите месеци също остават много песимистични.

Други показатели през тази седмица

Сред другите макроикономически показатели, които ще бъдат съобщени, са равнището на безработица в Чехия за август, БВП за второто тримесечие и индексът на цените на производител в еврозоната.


No comments yet
Timeline Tracker Overview