През последните месеци купувам доста от REITs. В портфейла си имам акции за $O+0.0%, които се опитвам да купувам под 60 USD. Неотдавна добавих към портфейла си акции на $VICI+0.4%, които купувам под 30 USD. Струва ми се, че напоследък REIT-ите доста се забиват, така че редовно прекупувам и очаквам с нетърпение идването на дивидента :D.

Какви REIT-и имате в портфейла си и на каква цена сте прекупили?


No comments yet
Timeline Tracker Overview