Американската софтуерна компания Adobe $ADBE+0.1% докладва за резултатите от третото тримесечие, като перспективите са в рамките на очакванията на анализаторите. Въпреки това инвеститорите очакваха увеличение на приходите от продуктите с изкуствен интелект.

Резултати

Приходите от абонаменти са се увеличили с 12% на годишна база до 4,63 млрд. щатски долара, при очаквания на анализаторите за 4,57 млрд. щатски долара.

Приходите от продукти са намалели с 24% на годишна база до 96 млн. Продажбите на продукти са намалели с 96 млн. щатски долара, в сравнение с прогнозата за 124 млн. щатски долара. 250 МЛН. ЩАТСКИ ДОЛАРА.

Разходите за научноизследователска и развойна дейност възлизат на 881 млн. USD, което е с 14% повече на годишна база, а разходите за научноизследователска и развойна дейност са 881 млн. Анализаторите ги бяха оценили на 856,7 млн. евро. Щ.Д. 856 МЛН.

Приходите от услуги и други приходи бяха 163 млн. щатски долара. USD, в сравнение с прогнозата за 169,9 млн. щ.д. Приходите от услуги и други услуги са 163,6 млн. USD. Така те намаляха с 8,9% спрямо предходната година.

Компанията има оставащи договорни задължения в размер на 15,72 млрд. щ.д., което е с 11% повече на годишна база.

Приходите от сегмента "Цифрови медии" възлизат на 3,59 млрд. щ.д., което е с 11% повече на годишна база (14% без отчитане на влиянието на валутните промени). Сегментът "Творчество" генерира приходи в размер на 2,91 млрд. щатски долара и нарасна със същите стойности на годишна база. Приходите от Document Cloud възлизат на 685 млн. щатски долара. USD и нараснаха с 13% на годишна база (15% при отчитане на постоянните валутни курсове).

Допълнителните повтарящи се годишни приходи на Adobe бяха 464 млн. щатски долара. USD, в сравнение с консенсусната оценка на анализаторите от 411,3 млн. Щ.Д., КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА 4,6 МЛРД. В резултат на това годишните приходи от Digital Media вече възлизат на 14,6 млрд. щатски долара, от сегмента Creative - на 11,97 млрд. щатски долара, а от Document Cloud - на 2,63 млрд. щатски долара.

През тримесечието компанията изкупи обратно приблизително 2,1 млн. свои акции.

Перспективи

Adobe очаква приходите за четвъртото тримесечие да бъдат между 4,98 и 5,03 млрд. щатски долара, като анализаторите очакваха 5 млрд. щатски долара.

Очаква също така коригирана печалба на акция в диапазона от 4,10 до 4,15 USD, като анализаторите очакваха 4,06 USD.

Очаква приходите от цифрови медии да бъдат в диапазона 3,67-3,70 млрд. долара, а консенсусът на анализаторите беше 3,66 млрд. долара. Очаква новите годишни повтарящи се приходи от този сегмент да бъдат около 520 млн. долара. Щ.Д. 520 МЛН.

USD през четвъртото тримесечие, като очаква приходите от дигитални преживявания да бъдат между 1,25 и 1,27 млрд.

Коментар на главния изпълнителен директор и финансовия директор

Шантану Нарайен, главен изпълнителен директор на компанията, заяви: "В момента се очаква да се появи нов модел на компанията: "Неотдавнашните пускания на Firefly, Express, Creative Cloud и GenStudio предоставят магията на Abdoba на милиони потребители."

Финансовият директор на Adobe Дан Дърн коментира резултатите така: "Adobe постигна маржове и печалби на световно ниво през третото тримесечие, като същевременно инвестира значително в нашите технологични платформи [...] Нашият иновационен двигател, глобалният обхват и изключително стриктните операции ни позиционират така, че да уловим големите възможности пред нас."

Акции

Акциите на Adobe затвориха вчера на цена от 552,16 USD за акция. Тя отслабна с 1,82% до 542,13 долара за акция в предборсовия период.

След резултатите анализаторът Сакет Калиа повиши целевата си цена на акциите от 620 USD на 640 USD за акция и запази препоръката "equal-weight".

ADBE

Adobe

ADBE
$566.54 $0.83 +0.15%

No comments yet
Timeline Tracker Overview