Тази седмица макроикономическите показатели включват решението на КНБ за репо-лихвата, БВП на Чехия, Германия и САЩ, както и инфлацията в Германия и еврозоната.

Заседание на управителния съвет на ЧНБ в сряда и БВП в петък

Преди официалния празник в четвъртък местната централна банка ще проведе заседание на управителния си съвет по паричната политика, след което ще бъде обявена евентуална промяна на репо-лихвата. Пазарът очаква паричната политика на КНБ да остане непроменена, а двуседмичният реполихвен процент да остане на равнище 7%.

Освен това управителят Алеш Мичъл направи следните коментари пред медиите миналата седмица: "Забравете за скорошно намаляване на лихвите, не очаквайте да ги намалим през септември, октомври и т.н.".

В петък Чешката статистическа служба ще публикува окончателния брутен вътрешен продукт за второто тримесечие и изменението на паричното предлагане М2 за август. Очаква се БВП да нарасне с 0,1% на тримесечна база и да спадне с 0,4% на годишна база.

БВП и дефлатор на САЩ, предварително развитие на ИПЦ в Германия и еврозоната

Краят на седмицата ще бъде по-богат на макроикономически показатели. В четвъртък ще бъдат публикувани предварителните данни за инфлацията в Германия през септември, като средните очаквания на анализаторите са за повишение на индекса на потребителските цени с 4,6% по същото време.

Окончателният доклад за растежа на БВП на САЩ през второто тримесечие се пада и на националния празник на Чехия 28 септември. Според пазарните оценки БВП на САЩ се очаква да нарасне с 2,2% на тримесечна база. Ценовият дефлатор на БВП отново би трябвало да покаже 2% растеж за същия период. Състоянието на американската икономика може да се илюстрира и от публикуваното лично потребление.

В петък ще бъде публикувана оценката за годишното изменение на индекса на потребителските цени за еврозоната за септември, като се очаква растежът да се забави до 4,5%. Основната инфлация в еврозоната се очаква да бъде 4,8%.


No comments yet
Timeline Tracker Overview