Индексът S&P 493 - индексът S&P 500, изключващ 7-те най-големи технологични акции - е нараснал само с 4% тази година. $SPY+0.9%

Докато индексът S&P 7, известен още като 7-те най-големи компании в S&P 500, нарасна с 52%.

Взети заедно, индексът S&P 500 като цяло се е повишил с 13% през тази година.

Седемте най-големи акции в S&P 500 вече представляват огромните 34% от стойността на целия индекс.

Без тези 7 акции индексът S&P 500 е по същество ПЪЛЕН и почти не се е променил през тази година.

Какво ще стане, ако вълнението и шумотевицата около ИИ отшумят?


No comments yet
Timeline Tracker Overview