$COST+0.6% обяви резултатите:

Нетните продажби за 17-седмичното четвърто тримесечие възлизат на 77,43 млрд. долара, което е с 9,4% повече на годишна база спрямо 70,76 млрд. долара за 16-седмичното четвърто тримесечие на миналата година. За 53-седмичната фискална година нетните продажби възлизат на 237,71 млрд. долара, което е с 6,7% повече на годишна база спрямо 222,73 млрд. долара за 52-седмичната фискална година през 2022 г.

Нетната печалба за 17-седмичното четвърто тримесечие възлиза на 2,160 млрд. долара, или 4,86 долара на акция с намалена стойност, в сравнение с 1,868 млрд. долара, или 4,20 долара на акция, през 16-седмичното четвърто тримесечие на миналата година.

За 53-седмичната фискална година нетната печалба възлиза на 6,292 млрд. долара, или 14,16 долара на акция, в сравнение с 5,844 млрд. долара, или 13,14 долара на акция, през предходната 52-седмична фискална година.


No comments yet
Timeline Tracker Overview