Британско-американската круизна компания Carnival Corp. публикува финансовите си резултати за третото тримесечие на 2023 г.

Резултати

Приходите на Carnival Corp. нарастват с 59% на годишна база.

Коригираната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) достигна 2,22 млрд. щатски долара при очаквания на анализаторите за 2,1 млрд. щатски долара.

През третото тримесечие компанията е превозила 3,6 млн. пътници, което е с 40% повече на годишна база. Анализаторите очакваха 3,78 млн. пътници.

Carnival Corp. реализира печалба за първи път от 2020 г. насам. Въпреки това тя очаква по-ниска печалба за четвъртото тримесечие, отколкото очакваха анализаторите. Компанията обоснова прогнозата с високите цени на горивата и валутните промени. Главният изпълнителен директор заяви, че цената на горивата се очаква да се повиши с 20% през следващото тримесечие и следователно да се отрази негативно до 130 млн. евро. USD. 130.

Прогноза

Компанията прогнозира, че през четвъртото тримесечие EBITDA ще бъде в диапазона от 800 до 900 млн. щатски долара. Анализаторите очакваха 945,5 млн. щатски долара. Щ.Д. 945 МЛН.

За цялата 2023 г. Carnival Corp. понижи очаквания диапазон на печалбата EBITDA до 4,1 - 4,2 млрд. щ.д. от първоначалните 4,1 - 4,25 млрд. щ.д. Анализаторите очакваха 4,17 млрд. щатски долара.

Слово на главния изпълнителен директор

Главният изпълнителен директор Джош Уайнстийн заяви: "Реализирахме рекордни приходи от над 1 млрд. Както приходите, така и печалбата значително надхвърлиха очакванията ни, което ни позволи да повишим очакванията си за цялата година. Бяхме стимулирани от силното търсене в Северна Америка, Австралия и Европа. Радващо е да видим силата на нашето портфолио."

В контекста на конкуренцията

На фондовия пазар има много компании, които предлагат круизи. Сред известните заглавия са Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Cruise. След отварянето на пазара те се понижиха съответно с 2,83% и 1,05%. По отношение на пазарния дял, според източника cruisemarketwatch.com, Carnival има 42% пазарен дял, Royal Caribbean Cruise има 23,6% дял, а Norwegian Cruise Line - 9,5% дял. Всички останали компании заедно имат дял от 24,9 %.


No comments yet
Timeline Tracker Overview