Днес $PEP-0.8% сподели резултатите:

Приходите на компанията за тримесечието възлизат на 23,5 млрд. долара, което е със 7% повече на годишна база. Оперативната печалба на компанията е нараснала с 20% до 4 млрд. долара. Нетната печалба, подлежаща на разпределение между акционерите, възлиза на 3,1 млрд. долара, което е с 15% повече на годишна база.

PEP

PepsiCo

PEP
$166.28 -$1.38 -0.82%
Capital Structure
Market Cap
230.3B
Enterpr. Val.
268.9B
Valuation
P/E
24.3
P/S
2.5

За 36-те седмици на фискалната 2023 г. приходите възлизат на 63,6 млрд. долара, което е с 9% повече на годишна база. Оперативната печалба се увеличи с 3% до 10,3 млрд. долара. Нетната печалба спадна със 7% до 7,8 млрд. долара. Спадът на нетната печалба се дължи главно на извънредна загуба от 1,6 млрд. долара, свързана с конфликта между Русия и Украйна.

ПепсиКо също така отчете основна печалба на акция за третото тримесечие в размер на 2,25 долара, което надмина консенсусната оценка на Блумбърг от 2,16 долара

Чудесно за мен, как се чувствате от резултатите?


No comments yet
Timeline Tracker Overview