РЕЗУЛТАТИ НА WELLS CARGO ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ (САЩ)

Американската банка Wells Fargo надминава консенсуса на анализаторите на почти всички нива с резултатите си за 3Q 2023 и отново повиши прогнозата си за цялата финансова година 2023.

Резултати за 3Q

Сред сегментите потребителското банкиране донесе на Уелс Фарго най-големи приходи в размер на 9,58 млрд. щатски долара. Корпоративното и инвестиционното банкиране спечели 4,92 млрд. щатски долара. Търговското банкиране и управлението на благосъстоянието спечелиха съответно 3,41 млрд. и 3,7 млрд. щатски долара.

Банката на Сан Франциско отбеляза 8% ръст на годишна база на нетните приходи от лихви до 13,1 млрд. щатски долара. USD, което надхвърли средната оценка на анализаторите за 12,8 млрд. щ.д., изготвена от агенция Блумбърг. Нетният лихвен марж беше 3,03%, което е с 10 базисни пункта над очакванията.

Кредитният портфейл възлизаше средно на 943,2 млрд. щ.д., а средните депозити се понижиха с 5% на годишна база до 1,34 млрд. щ.д. USD, както се очакваше: 1,5 млрд.

Динамика на средния размер на кредитите (вляво) и депозитите (вдясно), източник: Wells Fargo

Разходите за риск (т.е. разходната позиция, свързана с кредити, които са просрочени или се очаква да бъдат просрочени) възлизат на 1,2 млрд. щатски долара.

Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) в размер на 13,3% надхвърли очакванията на анализаторите за 10,6%. Коефициентът на капиталова адекватност (капитал от първи ред) бе 11% при очаквания за 10,7%.

Нелихвените разходи се увеличиха със 126 млн. евро спрямо предходното тримесечие. Нелихвените приходи се увеличиха със 126 млн. щ.д. до 13,11 млрд. щ.д.

Увеличаване на прогнозите

Wells Fargo очаква нетният лихвен доход през фискалната 2023 г. да бъде с 16% по-висок от резултата през 2022 г., което се равнява на ниво от 45 млрд. щатски долара. По този начин прогнозата беше повишена с още два процентни пункта спрямо последното увеличение на прогнозата, публикувано заедно с резултатите от последното тримесечие.

Нелихвените разходи се очаква да бъдат в размер на 51,5 млрд. щатски долара, което предполага очаквани разходи за четвъртото тримесечие в размер на 12,6 млрд. щатски долара.

Акции на Wells Fargo

Акциите на Wells Fargo & Co (WFC) поскъпнаха с 2,42% до 40,7 щатски долара в предборсовата търговия след отчетите.

WFC
$56.54 -$3.62 -6.02%

No comments yet
Timeline Tracker Overview