3M повишава прогнозата си за цялата година след последното тримесечие

Американският мултинационален конгломерат 3М отчете резултатите си за третото тримесечие. В рамките на тях той отчете продажби и печалба на акция над очакванията на анализаторите и повиши целогодишната си прогноза както за печалбата на акция, така и за паричния поток.

Резултати за третото тримесечие

На ниво приходи компанията генерира 8,31 млрд. щатски долара през третото тримесечие, което представлява спад от 3,6% на годишна база. Въпреки това тя все още надминава средните пазарни оценки.

В случая с приходите на 3М има големи разлики между коригираната и некоригираната версия (GAAP спрямо non-GAAP). Това се дължи на факта, че коригираната версия не включва финансовото споразумение с Обществената водна система (PWS) относно замърсяването на водата и споразумението относно дефектността на тапите за уши. Така, на база не-GAAP, компанията отчита печалба на акция в размер на 2,68 USD, както е показано в таблицата, докато на база GAAP това би било загуба на акция в размер на 3,74 USD.

Оперативният паричен поток на компанията възлиза на 1,9 млрд. долара, което надхвърля пазарните очаквания за 1,56 млрд. долара.

Перспективи

Компанията повиши прогнозата си за цялата година. На ниво коригирана печалба на акция тя вече очаква да постигне диапазон от 8,95 - 9,15 щатски долара в сравнение с предишния прогнозен диапазон от 8,60 - 9,10 щатски долара. По този начин тя надминава консенсусната средна стойност на анализаторите от 8,88 USD.

Увеличена е и оценката за свободните парични потоци, които се очаква да бъдат в диапазона 6,5 - 6,9 млрд. щатски долара в края на годината в сравнение с предишната прогноза от 5,9 - 6,3 млрд. щатски долара.

Що се отнася до очакваните органични продажби, компанията прецизира прогнозата си до -3%, в сравнение с предишния диапазон от -3% - 0%.

Връщане на капитала на акционерите

През третото тримесечие компанията върна 828 млн. щатски долара на акционерите чрез дивиденти. КОМПАНИЯТА Е ПОЛУЧИЛА 828 МЛН. Щ.Д. ПОД ФОРМАТА НА ДИВИДЕНТИ. USD от началото на 2023 г. Това възлиза на 2,5 млрд.

Слово от главния изпълнителен директор

"Резултатите ни отразяват продължаващото изпълнение на нашите приоритети - повишаване на оперативните резултати, укрепване на нашия сегмент на здравеопазването и намаляване на риска и несигурността", заяви главният изпълнителен директор Майк Роман.


No comments yet
Timeline Tracker Overview