Еврозона: Лихвите на ЕЦБ остават непроменени, депозитната лихва е 4,0%

Лихвен процент по рефинансиране на ЕЦБ (26 октомври):
текуща стойност: 4,5%
пазарни очаквания: 4,5%
предишна стойност: 4,5%

Лихвен процент на ЕЦБ по кредитите (26 октомври):
текуща стойност: 4,75%
пазарни очаквания: 4,75%
предишна стойност: 4,75%

Лихвен процент по депозитите на ЕЦБ (26 октомври):
текуща стойност: 4,0%
пазарни очаквания: 4,0%
предишна стойност: 4,0%


No comments yet
Timeline Tracker Overview