Докато преглеждах графиките, забелязах, че текущите цени на какаото и кафето са се покачили до рекордни стойности. Инвестира ли някой от вас в тези суровини?


No comments yet
Timeline Tracker Overview