3 дивидентни акции, които в момента могат да се купят за по-малко от 100 долара

Тъй като финансовите пазари продължават да се развиват и да се адаптират към глобалните икономически предизвикателства, някои предприятия са стабилни със своите иновативни стратегии, силна финансова основа и ангажимент за устойчивост. Десетки милиарди долари приходи, рекордни печалби и планове за мащабно разширяване разкриват как тези три компании не само процъфтяват, но и определят посоката, в която ще се развива тяхната индустрия през следващите години.

Те имат значителен принос за икономическия растеж, като същевременно поемат отговорност за въздействието си върху планетата, с постоянен фокус върху иновациите и разработването на продукти. С атрактивна дивидентна доходност и ангажимент за устойчивост тези три компании са ключови играчи, които привличат инвеститорите с визията си за дългосрочен растеж и финансова стабилност.

Coca-Cola $KO+0.2%

Кока-Кола, емблематична марка с повече от стогодишна история, запазва позицията си на върха на световната индустрия за напитки с приходи, достигащи 45,8 млрд. Нейният бизнес модел, основан на диверсификация и иновации, й позволява да се разширява на нови пазари и да въвежда нови продукти, които отговарят на променящите се вкусове на потребителите. Кока-Кола, която може да се похвали с портфолио от повече от 500 марки и 3900 вида напитки - от класическа кола до безалкохолни, енергийни и водни - демонстрира способността си да се адаптира към световните тенденции в потреблението.

KO
$65.29 $0.10 +0.15%
Fair Price: $45.14
Lvnktups: 57.86%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Дивидентната политика на Кока-Кола разкрива нейната силна финансова дисциплина и ангажираност към акционерите. С постоянното увеличаване на дивидентите в продължение на повече от 60 години Кока-Кола се счита за дивидентен аристократ- значимо отличие за акция, която постоянно повишава дивидентите си. През 2023 г. компанията отчита дивидентна доходност от 3,23% с тримесечен дивидент от 0,44 щатски долара на акция, което отразява нейния стабилен паричен поток и способността ѝ да генерира печалби дори в трудни икономически условия.

KO
$65.29 $0.10 +0.15%
Target Price
72.57 (+11.15% Upside)

По отношение на пазарната стойност Кока-Кола през 2023 г. $52 до $64 на акция, което показва относителна стабилност и предлага на инвеститорите възможност да закупят акции на тази доказала се компания на разумна цена. Въпреки че фондовият пазар може да се държи непредсказуемо по време на различни икономически цикли, солидните основи на Кока-Кола и доказаната способност да се ориентира в десетилетия през различни предизвикателства, тя остава привлекателен избор за инвеститорите, търсещи дългосрочен растеж и стабилен доход от дивиденти.

Morgan Stanley $MS-2.6%

Morgan Stanley, водещ доставчик на глобални финансови услуги лидер, може да се похвали с обширно портфолио, което включва инвестиционно банкиране, управление на благосъстоянието и брокерски услуги. През 2023 г. компанията постигна общи приходи в размер на 96,6 млрд. EUR, което е доказателство за способността ѝ ефективно да управлява капитала и да използва пазарните възможности в своя полза. С активи под управление, надхвърлящи 1,5 трилиона долара, Morgan Stanley демонстрира своето доминиращо положение и доверието, което й оказват индивидуални и институционални клиенти по целия свят.

MS
$102.09 -$2.72 -2.60%
Fair Price: $838.90
Zqstwe: 74.60%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Като се имат предвид нейните стабилни резултати и стратегически инвестиции, гр. Morgan Stanley се превърна в една от най-привлекателните акции за инвеститорите, търсещи стабилна дивидентна доходност. Компанията изплаща дивиденти вече повече от десетилетие, потвърждавайки ангажимента си да връща стойност на акционерите. Тримесечният дивидент за 2023 г. е определен на 0,77 щатски долара на акция, което при текуща цена на акциите от около 92 щатски долара отразява дивидентна доходност от приблизително 3,67%. Тази комбинация от потенциал за растеж и доход от дивиденти може да направи Morgan Stanley привлекателен избор за диверсифицирани портфейли.

MS
$102.09 -$2.72 -2.60%
Target Price
100.9 (-1.17% Downside)

Стратегическият подход на компанията към иновациите е друг ключов фактор за нейния дългосрочен успех. V последните години Morgan Stanley се фокусира върху разширяването на цифровия си отпечатък и укрепването на позициите си в управлението на богатството, както се вижда от придобиването на E*TRADE през 2020 г. и Eaton Vance през 2021 г. Тези стратегически ходове не само засилиха конкурентната ѝ позиция, но и разшириха предлаганите от нея услуги и клиентската й база. Тези разширявания са сигнал за посоката, в която Morgan Stanley поема, и обещават по-нататъшен растеж и иновации във финансовия сектор.

Starbucks $SBUX+6.8%

Starbucks, световно призната компания верига кафенетапрез последните няколко десетилетия е изградила не само широка мрежа от обекти, но и силна марка, свързана с качествено кафе и преживяване. В края на фискалната 2023 г. компанията отбеляза рекордни приходи в размер на приблизително 35,9 млрд. ...което представлява значително увеличение на годишна база. Този финансов успех отразява не само продължаващата популярност на нейните продукти, но и ефективното ѝ адаптиране към променящите се пазарни условия, като например разширяването на drive-thru и услуги за доставка в отговор на пандемията COVID-19.

SBUX

Starbucks

SBUX
$79.27 $5.08 +6.85%
Fair Price: $34.16
Aamowc: 69.70%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Starbucks непрекъснато демонстрира своята ангажираност към иновациите и устойчивостта - ключови фактори, които допринасят за нейния дългосрочен растеж и успех. Като част от стратегията си за устойчивост компанията се ангажира да намали въглеродния сиотпечатък, потреблението на вода и отпадъците с 50% до2030 г . В допълнение, Starbucks разшири менюто си, включвайки разнообразни продукти на растителна основа, в отговор на нарастващото търсене на по-здравословни и устойчиви решения. Тези инициативи не само подобряват корпоративния имидж на компанията, но и се харесват на по-широк кръг клиенти.

SBUX

Starbucks

SBUX
$79.27 $5.08 +6.85%
Target Price
109.54 (+38.19% Upside)

Възможността за инвестиране, представена от Starbucks, е подкрепена от силните ѝ финансови резултати и стратегията ѝ за растеж. С дивидентна доходност от около 2,5 % и тримесечен дивидент от 0,53 USD на акция през 2023 г., Starbucks поддържа атрактивен позиция за инвеститорите, които търсят стабилна дивидентна доходност. Освен това, с плановете си да отвори общо 55 000 обекта по света до 2030 г., Starbucks сигнализира за намерението си да продължи да се разширява и да увеличава глобалното си присъствие.

Отказ от отговорност: В Булиос може да се намери много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейл зависи от вас, затова винаги извършвайте задълбочен самоанализ.

Източник.

Прочетете цялата статия безплатно?
Продължете 👇

Имате ли акаунт? Влезте в профила си или създайте нов.

No comments yet
Timeline Tracker Overview