Днес ASML отчете резултати, които изобщо не бяха лоши, което ме радва, тъй катоакциите на $ASML-2.8% представляват доста голяма част от моя портфейл.

Иматели акции на $ASML-2.8% в портфейла си ?


No comments yet
Timeline Tracker Overview